Santander

Etapa 1 - Sostenibilitat

Sostenibilitat

El terme desenvolupament sostenible es va definir l'any 1987 dins de l'Informe Brundtland de la Comisión Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides.

Veure vídeo

Etapa 2 - Responsabilitat social empresarial

Responsabilitat social empresarial

La responsabilitat social empresarial (o corporativa) consisteix en la contribució que les empreses fan de forma activa i voluntària per a la millora social, econòmica i ambiental del seu entorn.

Veure vídeo

Etapa 3 - Pimes i responsabilitat social

Pimes i responsabilitat social

Com pot treballar una pime la responsabilitat social empresarial? Un documental de l'Associació de Directius de Comunicació ens ho explica.

Veure vídeo

Etapa 4 - Negocis mediambientals

Negocis mediambientals

La importància creixent que la societat dóna a la sostenibilitat mediambiental fa possible que sorgeixin oportunitats de negoci basades en el desenvolupament d'activitats que protegeixen o milloren l'entorn natural.

Veure vídeo

Etapa 5 - Estratègia i responsabilitat social

Estratègia i responsabilitat social

La responsabilitat social empresarial no ha de traduir-se únicament en accions aïllades, sinó que ha de quedar establerta per una estratègia clarament definida. El primer pas perquè aquesta estratègia tingui èxit és la implicació de la direcció de l'empresa.

Veure vídeo

Etapa 6 - Responsabilitat social i identitat

Responsabilitat social i identitat

La responsabilitat social de l'empresa és una cosa tan important avui dia que haurà de formar part de la mateixa definició de l'organització. D'aquesta forma, és imprescindible definir la identitat real d'una empresa, la seva missió i la seva visió i que aquestes siguin coherents amb la imatge que es projecta a la societat.

Veure vídeo

Etapa 7 - Les pimes i la seva comunitat

Les pimes i la seva comunitat

Encara que el concepte de responsabilitat social empresarial és relativament nou, les pimes saben de forma instintiva que ser un element actiu i de valor en la seva comunitat redunda positivament en la generació de negoci.

Veure vídeo

Etapa 8 - Estalvi i medi ambient

Estalvi i medi ambient

La sostenibilitat té tres puntals: la sostenibilitat econòmica, la social i l'ambiental. Una acció que pot conjugar perfectament la sostenibilitat ambiental i l'econòmica en les pimes és l'estalvi d'aigua i energia.

Veure vídeo

Etapa 9 - Estàndards de responsabilitat social

Estàndards de responsabilitat social

L'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO) i l'entitat internacional IQNet han elaborat una sèrie de guies amb recomanacions en matèria de responsabilitat social. Coneixes quins són aquests estàndards que poden obtenir les pimes?

Veure vídeo

Etapa 10 - Responsabilitat social i comunicació

Responsabilitat social i comunicació

Les petites i mitjanes empreses posen en pràctica moltes accions lligades a la responsabilitat social, tanmateix, en nombroses ocasions, aquestes accions no s'identifiquen com a tals i tampoc no es comuniquen adequadament.

Veure vídeo

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram