Santander

Etapa 1 - El món de les marques i la publicitat

El món de les marques i la publicitat

L'experiència de marca consisteix en la suma de tots els punts de contacte del client amb la marca, mentre que la imatge de marca és una construcció simbòlica creada dins de les ments de les persones i que agrupa tota la informació i les expectatives associades amb el producte o els serveis. La comunicació i la publicitat es dirigeixen a treballar la imatge que els clients tenen de la marca.

Veure vídeo

Etapa 2 - El control de la marca per part de l'empresa

El control de la marca per part de l'empresa

Les xarxes socials han fet que les marques creïn comunitats de les quals formen part consumidors i empleats. Tanmateix, les bondats d'aquestes plataformes socials poden convertir-se en perills. És tan important saber fer una marca visible com conèixer els mitjans per neutralitzar possibles crisis o comentaris negatius.

Veure vídeo

Etapa 3 - El nombre de la marca

El nom de la marca

Un producte o servei ha de dirigir-se a un segment de clients i fer-ho amb un missatge clar, que destaqui les característiques úniques i diferencials de l'oferta. Aquest missatge anirà formant la imatge de marca en la ment dels potencials clients, que es complementarà amb l'experiència de marca dels usuaris. Dins del missatge que es fa arribar als esmentats clients, un dels elements més importants és el nom triat per a la marca. El nom ha de representar els atributs de la marca i la seva ideologia, ha de ser fàcil de recordar, atractiu i preferiblement curt. Serà la carta de presentació de la marca i de l'empresa, de manera que ha de ser triat amb molta cura.

Veure vídeo

Etapa 4 - Les marques a les xarxes socials

Les marques a les xarxes socials

La marca no està en un logotip ni en un eslògan, sinó al cap dels clients. Per aquesta raó, la majoria de les marques són presents a les xarxes socials, provant de crear un vincle més directe i una relació més personal. A més, les empreses s'han adonat que els millors ambaixadors de la seva marca poden ser els seus propis empleats, per això cada vegada es fan servir més les plataformes socials per millorar la cultura de l'organització i el vincle dels empleats amb els valors i ideals de la marca per a la qual treballen.

Veure vídeo

Etapa 5 - Les marques des del punt de vista dels mitjans

Les marques des del punt de vista dels mitjans

Com una empresa gestiona la seva relació amb els mitjans és una tasca que ha de ser molt acurada i tinguda en compte des del departament de comunicació de les companyies. La imatge de marca sempre ha de ser present en aquest tipus de comunicacions.

Veure vídeo

Etapa 6 - Els elements que componen una marca

Els elements que componen una marca

Tota marca ha d'estar composta per set elements que influiran en el seu posicionament en la ment dels consumidors.

Veure vídeo

Etapa 7 - La importància de l'elecció d'un color per a una marca

La importància de l'elecció d'un color per a una marca

El color és un component que estimula els sentits i ajuda a diferenciar i posicionar una marca. A més, té un gran poder acumulatiu en la ment de les persones i, a llarg termini, acaba creant una associació realment poderosa marca-color.

Veure vídeo

Etapa 8 - Fases del procés de branding

Fases del procés de branding

El terme branding es refereix a la creació d'imatge de marca o, dit d'una altra manera, com presentar un únic missatge sobre l'empresa (o els seus productes i serveis).

Veure vídeo

Etapa 9 - L'experiència de marca

L'experiència de marca

A més dels elements que conformen la marca i que seran clau a l'hora de construir-la, un altre aspecte a tenir molt en compte són les experiències que el client/consumidor té en relació amb l'empresa. Una experiència positiva per part d'un usuari està en directa relació amb una percepció positiva de la marca.

Veure vídeo

Etapa 10 - Les marques i la seva connexió amb les emocions

Les marques i la seva connexió amb les emocions

La sobreoferta de productes ha obligat les marques a agregar més elements diferenciadors en els seus productes. La qualitat i el preu poden ja no ser suficients per aconseguir la lleialtat d'un consumidor. En moments de disminució de demanda és quan les marques han d'activar la dimensió més emocional, provant de recuperar o construir millors connexions amb els seus usuaris. D'aquí sorgeix el denominat branding emocional, que mou els sentiments cap a la marca, generant accions a partir de les emocions.

Veure vídeo

Etapa 11 - Les marques blanques

Les marques blanques

Les marques blanques també són anomenades marques de distribuïdor. La diferència que el consumidor percebia entre marques blanques i marques de fabricant està disminuint per les campanyes realitzades per les grans distribuïdores, la qual cosa obliga els fabricants a estar contínuament innovant i buscant la diferenciació.

Veure vídeo

Etapa 12 - Publicitat comparativa: la guerra entre marques

Publicitat comparativa: la guerra entre marques

La publicitat comparativa es defineix com aquella en la qual l'anunciant compara la seva oferta amb la d'un o diversos competidors amb la finalitat de destacar els avantatges dels seus propis productes o serveis davant els altres. Perquè un anunci sigui classificat com publicitat comparativa, no cal que mostri o anomeni de forma explícita la marca competidora, sinó que n'hi ha prou que l'al·ludeixi o hi faci referència. La legislació espanyola és molt estricta i clara sobre aquesta matèria i, per tant, les marques han de provar de ser originals i úniques en la seva execució.

Veure vídeo

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram