Santander

Etapa 1 - Llenguatge i criteris financers

Llenguatge i criteris financers

És important esforçar-se a parlar un idioma comú amb les entitats financeres o els possibles inversors. La informació financera precisa i la utilització d'un llenguatge comú seran claus per aconseguir finançament.

Veure vídeo

Etapa 2 - Necessitats bàsiques de l'empresa

Necessitats bàsiques de l'empresa

L'esperit emprenedor de les pimes, la generació de noves idees de negoci i com dur-les a terme és el principi de tot. Tanmateix, en aquest procés de transformació d'una idea en un projecte empresarial els negocis se solen trobar amb barreres o necessitats bàsiques que han de satisfer.

Veure vídeo

Etapa 3 - Finances a l'inici d'un negoci

Finances a l'inici d'un negoci

En les primeres fases d'una empresa, la creació del pla de negoci i una proposta de valor són els punts clau sobre els quals ha de consolidar-se i evolucionar en el temps. El control i l'ajustament constant de les finances, així com la recerca d'una gestió òptima de despeses, són primordials en les etapes inicials.

Veure vídeo

Etapa 4 - Principals errors a l'hora de buscar finançament

Principals errors a l'hora de buscar finançament

En el procés de creixement d'una empresa, el finançament és el combustible per progressar i continuar evolucionant. Guanyar-se la confiança d'un inversor o d'una entitat financera, saber com presentar un projecte i quan fer-ho són algunes claus per tenir èxit. Hi ha diversos tipus d'inversors i de finançament adequats per a les diferents fases per les quals passa una empresa en creixement. Conèixer-los i saber a qui apropar-se és fonamental.

Veure vídeo

Etapa 5 - Finances en el procés emprenedor

Finances en el procés emprenedor

El coneixement actualitzat dels estats financers i la previsió futura per als propers mesos són fonamentals per a la correcta gestió d'una empresa. Aquesta avaluació interna té dos objectius: d'una banda, poder controlar la progressió i l'evolució de l'empresa i, de l'altra, poder presentar una fotografia de la situació del negoci a una entitat financera que l'examinarà escrupolosament en cas de sol·licitar finançament.

Veure vídeo

Etapa 6 - Ràtios com a mitjà d'anàlisi financera

Ràtios com a mitjà d'anàlisi financera

Per conèixer l'estat i l'evolució financera d'una empresa cal fer servir coeficients i valors que donin l'oportunitat d'observar com ha canviat en el temps o de comparar-la amb altres negocis del sector. Només sent conscients del lloc en el qual es troba una empresa, podrà posar els mitjans necessaris per avançar en la direcció desitjada.

Veure vídeo

Etapa 7 - Anàlisi bàsica de balanços

Anàlisi bàsica de balanços

La comptabilitat és un instrument molt útil per a una pime. Reflecteix la realitat econòmica i financera d'una empresa interpretant i analitzant la informació per entendre l'origen i el comportament dels recursos d'una empresa. Conèixer per què l'empresa està en la situació en què es troba és molt necessari per poder projectar solucions o alternatives per a possibles problemes o idear estratègies per aprofitar els aspectes positius.

Veure vídeo

Etapa 8 - Què és el palanquejament financer?

Què és el palanquejament financer?

El terme palanquejament financer es fa servir sovint i, tanmateix, és comú que no se n'acabi de comprendre el significat. Aquest concepte està relacionat amb l'ús de l'endeutament per finançar una operació, així com amb la capacitat que té una companyia per generar beneficis en optimitzar l'aprofitament dels seus actius fixos i el finançament rebut per obtenir guanys.

Veure vídeo

Etapa 9 - Què succeeix en situació d'insolvència?

Què succeeix en situació d'insolvència?

Les empreses proven de créixer i ampliar les seves activitats de negoci, però les decisions empresarials porten riscos associats i, quan es parla de finançament, aquests riscos poden suposar un èxit en l'evolució de l'empresa o, per contra, un fracàs que porti fins i tot a la insolvència. És molt important saber identificar riscos excessius i reaccionar adequadament davant dels mateixos.

Veure vídeo

Etapa 10 - Què és el rènting?

Què és el rènting?

El finançament és una de les parts més importants en el procés de creixement d'una pime. Cada empresa ha de tenir en compte les seves circumstàncies particulars i decidir quina de les diferents possibilitats de finançament existents li és més favorable. Hi ha alguns negocis en els quals és comuna la compra de béns de ràpida obsolescència i que necessiten manteniment tècnic especialitzat.

Veure vídeo

Etapa 11 - Què és el lísing?

Què és el lísing?

En el procés de creixement d'una empresa, el personal augmenta, les despeses van sent més elevades i sorgeix la necessitat de renovar o canviar els béns d'una empresa. Encara que un empresari tingui clar que l'opció estratègica correcta és una determinada adquisició, és possible no disposar de la liquiditat necessària en un determinat moment.

Veure vídeo

Etapa 12 - Què és el factoring?

Què és el factoring?

Hi ha diferents instruments de finançament, bancaris i no bancaris, que canalitzen l'estalvi cap a la inversió i faciliten l'accés de la pime a recursos financers necessaris per al desenvolupament de projectes d'inversió. Entre ells es poden destacar: préstec i crèdit, descompte, capital risc, préstec participatiu, garanties i refiançament, pagarés, cessió de crèdit, hipoteca, factoring, lísing, rènting, confirming i forfaiting.

Veure vídeo

Etapa 13 - Què és el confirming?

Què és el confirming?

A mesura que les empreses evolucionen i s'estructuren, l'àrea financera i comptable va cobrant més pes. La simplificació del procés de cobraments i pagaments, així com la realització d'una correcta planificació a futur són qüestions bàsiques però que comporten certa dificultat. Instruments com el confirming ajuden les empreses en aquesta tasca.

Veure vídeo

Etapa 14 - Cobertures de risc de canvi

Cobertures de risc de canvi

Una pime que s'internacionalitza i realitza intercanvis comercials amb socis estrangers ha de tenir en compte molts aspectes financers. La incertesa generada per les possibles fluctuacions d'una moneda estrangera és un dels punts més importants a tenir en compte.

Veure vídeo

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram