Santander

Etapa 1 - La motivació de l'emprenedor

Etapa 1. La motivació de l'emprenedor

La capacitat de lideratge sempre ha estat un factor important en les relacions humanes, però en l'entorn empresarial té una rellevància especial. Avui dia, la necessitat d'un líder capaç de motivar correctament els seus equips és cada vegada més gran.

Veure vídeo

Etapa 2 - Les dificultats d'emprendre

Etapa 2. Les dificultats d'emprendre

La tasca d'un emprenedor és realment complicada. D'una banda, ha de ser un excel·lent gestor de riscos. De l'altra, ha de cobrir de forma personal moltes de les habilitats que en una gran empresa li proporcionarien altres departaments o membres de l'equip.

Veure vídeo

Etapa 3 - Barreres i suports

Etapa 3. Barreres i suports

Una de les qüestions fonamentals per a qualsevol emprenedor és enfrontar-se al mercat. Es diu que no hi ha cap pla de negoci que suporti la realitat, per la qual cosa enfrontar-s'hi com més aviat millor serà el millor camí per fer prosperar el negoci.

Veure vídeo

Etapa 4 - El millor d'emprendre

Etapa 4. El millor d'emprendre

Encara que el procés emprenedor és ple de dificultats, també hi ha recompenses. Potser la més important és poder dedicar-se a un projecte propi, conjugant el treball amb la il·lusió personal. Molts valoren també no dependre d'altres caps o la flexibilitat.

Veure vídeo

Etapa 5 - Motivació i risc

Etapa 5. Motivació i risc

Els emprenedors s'enfronten a molts riscos però també tenen metes molt interessants per assolir. Possiblement el factor més important per vèncer la por davant del risc i llançar-se amb èxit a la tasca d'emprendre sigui la motivació.

Veure vídeo

Etapa 6 - Proposta de valor

Etapa 6. Proposta de valor

Crear la proposta de valor adequada permet de configurar de forma òptima l'oferta de l'empresa per obtenir la millor resposta per part del mercat. És fonamental oferir una proposta identificable, diferenciadora i generadora de demanda.

Veure vídeo

Etapa 7 - Canvas Business Model

Etapa 7. Canvas Business Model

A més de la proposta de valor, hi ha altres elements importants per configurar el model de negoci. En els últims temps s'ha imposat un nou format per plasmar l'esmentat model davant del tradicional document del pla de negoci: el model Canvas.

Veure vídeo

Etapa 8 - Hipòtesis i experiments

Etapa 8. Hipòtesis i experiments

És molt difícil que un emprenedor o un equip d'emprenedors l'encerti plenament a la primera, per la qual cosa confrontar les seves idees amb col·laboradors, inversors o el mateix mercat servirà per generar productes o serveis més sòlids.

Veure vídeo

Etapa 9 - Networking

Etapa 9. Networking

Una vegada que l'emprenedor surt de l'oficina i inicia el seu camí en el mercat, és fonamental treballar la xarxa de contactes, el denominat networking. D'aquesta forma es facilitarà la recerca de nous socis, proveïdors, distribuïdors, clients o inversors.

Veure vídeo

Etapa 10 - Com crear una empresa

Etapa 10. Cómo crear una empresa

Una empresa ha de complir una sèrie de condicions legals, administratives i fiscals. A cada país hi ha una normativa específica que cal seguir. A Espanya, l'emprenedor pot establir-se com a professional independent o constituir una societat.

Veure vídeo

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram