Santander

Valor Cadastral

Valor Cadastral

Què és el valor cadastral?
És el valor administratiu fixat de manera objectiva per a cada bé immoble.

Per determinar el valor esmentat es tenen en compte paràmetres com ara:

  • La localització de l'immoble.
  • Les circumstàncies urbanístiques que afecten el sòl.
  • El seu valor de mercat i la seva aptitud per a la producción.
  • El cost d'execució material de les construccions.
  • L'ús i la qualitat de les mateixes.
  • L'antiguitat edificatòria.
  • El caràcter historicoartístic o altres condicions de les construccions.
  • Les circumstàncies i el valor de mercat del sòl, etc.

Amb caràcter general, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat. En el cas de béns immobles amb preu de venda limitat administrativament, el valor cadastral no podrà superar en cap cas el preu esmentat. El valor cadastral d'una finca es pot actualitzar anualment mitjançant l'aplicació de coeficients aprovats per les corresponents lleis de pressupostos generals de l'Estat.
 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram