Santander

Usdefruit

Usdefruit

Què és l'usdefruit?
És un dret real d'ús o gaudi d'un bé d'altri. La persona titular de l'usdefruit és mera tenidora respecte de la cosa però no la seva propietària ni posseïdora, té l'ús o gaudi de la cosa però no la propietat. La pot utilitzar i en pot gaudir, pot obtenir-ne els fruits o rendiments, siguin en espècie o dineraris, però no en pot disposar lliurement perquè no té el dret de propietat del bé esmentat. Per tant, qui ostenta l'usdefruit (usufructuari) no pot alienar ni disminuir el valor del bé ja que no en té la propietat. El dret d'usdefruit és limitat en el temps (no indefinit).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram