Santander

TAE

TAE

Què és la TAE (taxa anual equivalent)?
És un indicador expressat en forma de tant per cent anual que fa referència al cost (en el cas de préstecs/crèdits) o el rendiment (en el cas de dipòsits/comptes corrents) d'un producte financer. Indica la compensació completa que rep el propietari dels diners per cedir-los temporalment. És a dir, tant si demanem diners al banc com si som nosaltres els que hi ingressem diners, la TAE serà l'interès al qual el banc ens fa el préstec o bé la rendibilitat que obtenim pels diners que hi dipositem, any rere any. Aquest indicador ens permet de comparar, d'una manera homogènia, les ofertes presentades per les diferents entitats i conèixer quina és la més avantatjosa. Per al seu càlcul s'han de tenir en compte els conceptes següents (sempre que siguin suportats pel client):

  • Interessos i comissions;
  • Despeses de comprovació de la situació registral de l'habitatge;
  • Despeses de taxació, de gestoria i d'inscripció al registre de la propietat;
  • Primes d'assegurances (inclosa la de danys) exigides per obtenir el préstec;
  • Despeses de preparació del contracte i de posada a disposició dels fons;
  • Impostos;
  • Qualsevol altra despesa no esmentada que suporti el client en relació amb el contracte de préstec i la seva concessió.
Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram