Santander

Lísing

Lísing

Què és el lísing?
És un servei de lloguer financer amb opció a compra d'actius fixos com ara béns d'equip, elements de transport, equips, etc. per a autònoms i empresaris.
El propietari del bé és el Banc, que l'adquireix per indicació del client al proveïdor triat pel client i al preu pactat entre ells.
El contracte de lísing inclou al seu venciment una opció de compra sobre el bé per import d'una quota.


Quins són els beneficis del lísing?

  • Avantatges fiscals: l'IVA de les quotes és deduïble segons la fiscalitat del client, permet una amortització accelerada del bé en l'impost de societats o l'IRPF i la deducció del 100% dels interessos com a despesa financera, etc.
  • Avantatges econòmics: ofereix la possibilitat de finançar fins al 100% del preu de compra, a més de poder demanar estructures "a mida" com ara: primeres quotes elevades, creixents, decreixents o cícliques. L'efecte financer/fiscal del lísing genera estalvis en comparació d'altres formes de finançament que varien depenent de la situació fiscal del client i del tipus de bé.


Quins tipus de lísing hi ha?

  • Lísing mobiliari:  per al finançament de béns d'equip com ara maquinària, elements de transport, instal·lacions...
  • Lísing immobiliari: per finançar tota mena d'immobles destinats al desenvolupament de l'activitat, inclosos immobles en construcció.
  • Lísing d'importació: permet de finançar equips productius adquirits a l'estranger, i fins i tot certes gestions: pagaments a l'estranger, liquidació de l'IVA o IGIC, declaracions per la importació (INTRASTAT), etc.
Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram