Santander

Íbex 35

Definició Íbex 35

 

Què és l'Íbex 35?

L'IBEX 35 és l'índex borsari de referència de la borsa espanyola i mesura el comportament conjunt de les 35 empreses més negociades (aquelles que desperten un interès comprador i venedor més gran i freqüent entre els accionistes) entre aquelles que cotitzen en el sistema d'interconnexió borsària electrònic (SIBE) en les quatre borses espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València).

     
 

Quines empreses componen l'IBEX 35?

L'IBEX 35 està compost per les empreses del mercat espanyol que, després d'una anàlisi del comitè assessor tècnic, compleixen millor els paràmetres de:

 • Capitalització.
 • Liquiditat.
 • Volum negociat.

Per tant, és una espècie de mite pensar que són necessàriament les empreses més grans del mercat les que componen l'IBEX 35, ja que es tracta més aviat de la mitjana d'aquests indicadors. Això no obstant, sí que es tracta d'un índex ponderat per capitalització borsària (nombre d'accions en circulació per preu per acció), és a dir, no tots els valors que en formen part tenen el mateix pes. Les companyies de més capitalització en tenen més i, per tant, les seves alces i baixes influiran en major manera en el moviment d'aquest índex, per la qual cosa cal observar-les amb molta atenció.

L'IBEX 35 mostra l'estat de la borsa i és un bon indicador de l'estat de l'economia espanyola. De fet, analitzant-ne l'evolució des de la seva creació el 14 de gener del 1992 et pots fer una idea del que ha passat amb la borsa espanyola durant els últims vint anys.

IBEX 35 com a indicador de l'estat de l'economia espanyola
     
 

Com es trien els valors que formen part de l'Íbex 35?

L'IBEX 35 està format per les 35 empreses més importants d'Espanya. S'ocupa de triar-les un grup d'experts denominat Comitè Assessor Tècnic (CAT) que es reuneixen dues vegades l'any (normalment al juny i al desembre, tot i que es poden celebrar reunions extraordinàries) i valoren el pes de les companyies en el mercat borsari. Per fer-ho, tenen en compte factors com ara:

 • Preu unitari de cada acció.
 • Variació en percentatge i en euros respecte de la sessió anterior.
 • Volum d'accions que s'intercanvien en una sessió, especificat en euros.
 • Capitalització: és la dimensió econòmica de l'empresa, el nombre d'accions en circulació multiplicat pel preu de cada acció.
 • PER: és un indicador que, calculat a la inversa, indica la rendibilitat de la inversió al llarg de l'any si aquell valor es mantingués constant.
 • Rendibilitat per dividend: és el resultat de dividir el dividend esperat entre el preu de cada acció.
     
 

Què ha de tenir un valor per poder formar part de l'Íbex 35?

Perquè un valor sigui possible candidat a formar part de l'IBEX 35, ha de superar uns filtres mínims:

 • Capitalització mitjana. La capitalització mitjana del futur integrant ha de ser superior al 0,30 % de la capitalització mitjana de l'IBEX 35 durant el període de control (els sis mesos que passen d'una reunió a l'altra). Això implica excloure'n els valors de petita capitalització.
 • Negociació. El segon filtre estableix que el valor ha d'haver estat negociat, com a mínim, en una tercera part de les sessions del període de control.
 • Rànquing. Si això no fos així, aquest valor encara podria ser triat si estigués entre els vint amb major capitalització.
     
 

Com es calcula l'Íbex 35?

La fórmula matemàtica amb la qual es calcula el valor de l'IBEX 35 es basa en la capitalització de cadascun dels valors que el componen, així com en un coeficient d'ajust que s'aplica a l'efecte d'evitar que possibles operacions financeres (com ara ampliacions de capital, reduccions, etc.) puguin afectar la seva cotització. La fórmula és la següent:

Fórmula matemàtica per calcular l'IBEX 35

Per calcular el valor de l'IBEX 35 en un dia concret es parteix del de la sessió anterior. Aquest valor es multiplica per un percentatge obtingut de dividir la suma actual de les capitalitzacions de les 35 empreses de l'IBEX entre la suma de les capitalitzacions dels valors de l'índex del dia anterior. En cas que s'hagi produït alguna operació estranya que pogués desvirtuar el resultat, s'aplica a aquestes últimes capitalitzacions un valor de ponderació corrector (J). Pel que fa a la capitalització d'un valor o d'una empresa de l'IBEX 35, s'obté de la multiplicació del nombre d'accions de cada societat pel valor de cotització del dia concret.

Et recomanem que visitis SOFIA, la plataforma d'estalvi i inversió de Banco Santander que fa fàcil el difícil, unint la intel·ligència humana amb la digital per controlar i gestionar els teus productes d'inversió.
 

 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram