Santander

Futur Financer

Futur Financer

Què és un futur financer?
Els futurs són productes financers derivats. Un futur és un contracte pel qual s'acorda l'intercanvi d'una quantitat concreta d'actiu subjacent (valors, índexs, productes agrícoles, matèries primeres...) en una data futura predeterminada, a un preu acordat per endavant.

Es denomina "posició llarga" la que adopta el comprador de futurs: al venciment del contracte tindria dret a percebre l'actiu subjacent (si es liquidés per lliurament físic). Això no obstant pot ser que el comprador prefereixi tancar la seva posició en el mercat abans del venciment realitzant l'operació contrària, és a dir, venent futurs.

La "posició curta" és la del venedor de futurs, que es compromet a lliurar el subjacent al venciment (si es liquidés per lliurament físic) a canvi del preu establert al contracte. Igualment, es pot desfer aquesta posició comprant abans del venciment.

En els contractes de futurs negociats a MEFF hi ha una liquidació diària de pèrdues i guanys, és a dir, MEFF calcula els beneficis o les pèrdues per a la posició del client, resultat de comparar el preu fixat en el contracte (denominat preu d'exercici) amb el preu de mercat del subjacent del contracte, i abona o carrega al compte del client.

Característiques dels futurs

    Les condicions dels contractes estan estandarditzades pel que fa al seu import nominal, objecte i data de venciment.
     
    Es negocien en mercats organitzats, per tant, poden ser comprats o venuts en qualsevol moment de la sessió de negociació sense necessitat d'esperar a la data de venciment.
     
    Tant per comprar com per vendre futurs, els intervinents han d'aportar garanties al mercat, és a dir, un import —determinat en funció de les posicions obertes que mantinguin— com a senyal del compliment del seu compromís, de forma que eviti la resta de contrapartida.

 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram