Santander

Factoring

Factoring

Què és el factoring?
Factoring és un instrument de finançament comercial a curt termini. El seu avantatge principal sobre la resta és que atorga capacitat de finançament als clients a mesura que van facturant.

Per tant, podem dir que sempre que un client tingui factures pendents de cobrament les podria factoritzar i obtenir finançament i alguns serveis addicionals.

Quins són els beneficis del factoring?

  • Elimina la incertesa en la data de cobrament.
  • Permet de bestreure el valor de les vendes des que emet factura.
  • Pot disposar de finançament de manera flexible.
  • Sense canviar la forma de pagament dels seus clients, que simplement paguen a Santander.
  • En la modalitat SENSE RECURS, a més, cobreix el risc d'insolvència, disminueix la seva partida de comptes a cobrar i al client no li apareix el finançament a CIRBE.


Quins tipus de factoring hi ha?

Factoring amb recurs: línia de finançament amb cessió de factures de lliurats triats pel client. Ens cedeix la globalitat de les vendes i notificarem als lliurats perquè paguin directament a Santander Factoring y Confirming (SFC).
En cas d'impagament, es carrega al client.

Factoring sense recurs: línia de finançament amb cessió de factures de lliurats triats pel client i classificats per SFC. Ens cedeix la globalitat de les vendes i notificarem als lliurats perquè paguin directament a Santander Factoring y Confirming (SFC).
SFC assumeix el risc d'insolvència.

Acompte de factures (AFA): línia de finançament amb cessió de factures de lliurats triats pel client. Sense globalitat, només cedeix les factures que necessiti finançar.
Sense notificació, el client cobra dels lliurats però aquests cobraments han d'estar domiciliats en un compte Santander.
En cas d'impagament, es carrega al client.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram