Santander

Ofertas renting de coches

Bansacar: avantatges i beneficis

BANSACAR és el rènting de vehicles del Santander amb el qual, a més d'un cotxe, tindràs una sèrie de serveis inclosos en una única quota fixa mensual.

És una solució integral per a la gestió dels vehicles i adaptada a les necessitats de cada client.

Serveis
Està dirigit a qualsevol client del Santander
 • Lloguer
 • Manteniment
 • Reparacions
 • Assistència
 • Canvis de pneumàtics
 • Assegurança a tot risc del vehicle
 • Empreses i pimes
 • Autònoms
 • Professionals
 • Institucions públiques i privades
 • Particulars

 

 • Avantatges
 • Serveis
 

Econòmics i de gestió

   

Reducció de costos
Les quotes mensuals que pagaràs pel teu vehicle seran més beneficioses en comparació d'altres opcions en el mercat pel gran volum de negoci que maneja Bansacar que ens permet oferir costos més baixos. A més, tenim promocions periòdiques.

Estalvis en temps i gestions
No hauràs de patir per l'adquisició, la matriculació, la negociació amb tallers i proveïdors o la venda del vehicle a l'acabament del contracte: tot queda en mans de Bansacar.

Gestió realitzada per especialistes
Tindràs a la teva disposició el nostre equip d'atenció 24 hores per oferir-te assessorament durant l'elecció del vehicle, en les reparacions i en la resta de serveis inclosos en la quota.

Millor planificació de la tresoreria
Podràs planificar les despeses fàcilment gràcies a les quotes fixes. Evitaràs costos imprevistos perquè totes les possibles avaries o els sinistres ja estan inclosos en la quota. A més, no hi ha variacions de quota per inflació ni per sinistralitat.

Una gran assegurança
Tindràs una de les assegurances més completes del mercat, amb totes les cobertures, vàlida per a tots els conductors sense limitació per edat o antiguitat del permís de conduir. La seva prima no varia per IPC ni per sinistralitat.

Qualitat de servei
El manteniment i les reparacions es realitzaran a tallers oficials. Això garanteix una major qualitat i proporciona una de les xarxes de tallers amb major cobertura nacional.

Sense fiances ni desemborsaments inicials
No hauràs de dipositar fiances en el moment de signar el contracte ni hi haurà cap desemborsament inicial.

Opció de compra
El preu pel qual podràs adquirir el vehicle al final del termini d'arrendament està inclòs al contracte des del principi.

Renovació sense preocupacions
La renovació de la flota de vehicles de la teva empresa o del teu cotxe ara és més fàcil. En utilitzar el rènting de Bansacar tindràs accés a vehicles més moderns i segurs, amb consums més reduïts, menys emissions i novetats tecnològiques.

   

Fiscals i comptables

   

Balanços
No cal activar el vehicle contractat en el balanç i no es comptabilitza el rènting com a endeutament, amb la qual cosa milloren les ràtios financeres.

Facilitat de comptabilització
a sola factura mensual per tots els serveis de cada vehicle i millor control pressupostari.

Deduccions
La quota Bansacar pot ser deduïble com a despesa en l'impost de societats i en l'IRPF en funció del tipus de vehicle, de la condició fiscal de cada client i de la legalitat vigent a cada territori autònom. A més, l'IVA o IGIC suportats en la quota poden ser deduïbles en funció de les particularitats esmentades.

   

Disposaràs dels serveis següents:

     
   

Manteniment integral i reparació d'avaries
Bansacar gestiona totes les intervencions en els vehicles incloses en el programa de revisió i manteniment del fabricant (s'hi inclou la mà d'obra, l'oli, els líquids, els filtres, etc.). Així mateix, disposaràs de substitució de peces i recanvis per desgast, reparació d'avaries mecàniques (incloses peces i mà d'obra) i inspecció de nivells entre revisions periòdiques, si calgués.

Totes les intervencions es poden dur a terme en els serveis oficials de la marca seleccionada o, si no n'hi ha, en altres tallers concertats en aquelles zones que no disposin de cobertura dels serveis oficials, la qual cosa es tradueix en una de les xarxes de cobertura de manteniment més grans del mercat.

Assegurança tancada a tot risc sense franquícia
Els vehicles Bansacar tenen contractada una assegurança a tot risc durant tot el període d'arrendament, amb prima tancada durant el termini contractat, sense regularització per sinistralitat acumulada o per inflación.

Qualsevol conductor estarà cobert, independentment de la seva edat o de l'antiguitat de carnet, per tot el territori nacional i a la resta de països de la Unió Europea, sense ser necessària cap autorització prèvia ni assegurances addicionals.

Assistència en carretera permanent
Des del quilòmetre 0, tant per al cotxe com per als seus ocupants (incloses les peces i la mà d'obra de reparació en carretera).

Substitució de pneumàtics
Disposaràs del servei de substitució dels quatre pneumàtics cada 40.000 quilòmetres contractats. Els nous pneumàtics seran de característiques similars als muntats de sèrie al vehicle, i sempre de marques de qualitat contrastada.

Els canvis de pneumàtics es realitzen als més de 400 tallers concertats per Bansacar a tota Espanya.

També estan cobertes les reparacions per rebentades.

Gestió de flota
Al web www.bansacar.es trobaràs una eina per al seguiment de la flota en la qual es detallen els principals aspectes relacionats amb l'ús dels vehicles, amb informació per corregir les possibles desviacions d'aquesta.

 • Seguiment de gestió de comandes: des del moment de la petició del vehicle fins a la seva data de lliurament a l'usuari.
 • Seguiment dels quilòmetres recorreguts: perquè coneguis la distància recorreguda pel vehicle respecte dels quilòmetres contractats.
 • Seguiments d'intervencions: manteniments i avaries, amb detall de quilòmetres, dates i descripció.
 • Seguiments de sinistres: amb el detall del tipus de sinistre.
 • Combustible: informació sobre les despeses de combustible i peatges abonades amb les seves targetes H24, en cas de contractar aquest servei opcional.
 • Facturació: resum de la factura mensual i detall per vehicle, amb desglossament de quotes netes i IVA suportat.

Tota aquesta informació es pot tractar per centres de cost i descarregar en els formats d'arxiu més habituals: Excel, base de dades, etc.

Desviació de quilòmetres
És possible regularitzar el quilometratge contractat al venciment del contracte. El preu de regularització de l'excés i defecte de quilòmetres és el mateix.

Durant el període de l'arrendament, és possible recalcular les quotes per a aquells vehicles el quilometratge real dels quals superi sensiblement el contractat.

Servei d'ITV
BANSACAR cobreix les despeses de tramitació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) que ha de passar el vehicle periòdicament. Per tramitar-la pots utilitzar la nostra xarxa de centres ITV concertats o dirigir-te al teu centre més proper, i t'abonarem els costos i les taxes.

 

Serveis opcionals
Vehicle de substitució: podràs utilitzar un vehicle de lloguer de categoria similar al contractat en els supòsits d'immobilització superior a 24 hores a causa d'avaria, sinistre o robatori. El servei és prestat per marques de primer nivell com ATESA, AVIS o HERTZ, i s'ofereix pel pagament d'una prima mensual fixa.

Prèvia trucada al Servei d'Atenció al Client, podràs disposar del vehicle de substitució a qualsevol delegació d'aquestes companyies per un termini de 10, 20 o 30 dies l'any.

Ja que es tracta d'un servei flexible, és possible dissenyar cobertures a mida.

Targeta de combustible: amb la targeta H24 podràs pagar els consums realitzats a la xarxa d'estacions de servei i autopistes de peatge adherides (més de 4.800 punts), amb càrrec al teu compte dels consums realitzats, sense cost adicional.

La targeta de combustible aporta més seguretat en cas de pèrdua o extraviament i ofereix la reposició immediata i gratuïta de la targeta per aquests motius.

La facturació de la targeta és mensual i permet de veure en detall els consums realitzats, així com establir límits diaris o mensuals.

 

Per a qualsevol consulta o aclariment visita l'oficina de Banco Santander més propera o truca'ns al telèfon d'atenció al client: 902 177 277.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram