QUÈ M'OFEREIX?

COBERTURES

REQUISITS

PREGUNTES FREQÜENTS

TENIM CURA DE TU I DELS TEUS

AMB LES ASSEGURANCES DE VIDA DE LA GAMMA PROTECCIÓ FAMILIAR

Tria la modalitat que s'adapti més a les teves necessitats de protecció i assegura la teva tranquil·litat i la dels teus.

Protecció Familiar Essencial1

Protegeix la teva família davant la possible pèrdua d'ingressos en cas de mort, des de 120 € l'any. Calcula la teva assegurança.

Protecció Familiar en Femení

Exclusiu per a dones amb una indemnització de 30.000 € en cas de detecció de càncer femení2. Calcula la teva assegurança.

Protecció Familiar Plus

Amb les cobertures de Mort, Gran invalidesa i Invalidesa permanent absoluta incloses. Calcula la teva assegurança.

De què em protegeixen

Coneix quines són les cobertures de les teves assegurances de vida: Protecció Familiar Plus, Protecció Familiar en Femení i Protección Familiar Esencial.

Cobertures

Protecció Familiar Plus

Protecció Familiar en Femení

Protecció Familiar Essencial

Mort

Invalidesa permanent absoluta

x

Gran invalidesa

x

x

Càncer femení1

x

x

Capital addicional en cas de mort per accident 

Opcional

x

x

Defunció per accident de circulació


Opcional

x

x

Serveis addicionals de protecció familiarx
 • Mort. En cas de mort per qualsevol causa, les persones beneficiàries cobraran la quantitat contractada a la pòlissa.
 • Mort per accident. A més del capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà el capital previst per accident.
 • Mort per accident de circulació. Al capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà tant el capital per mort per accident com el capital per mort en accident de circulació.
 • Invalidesa permanent absoluta. És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Gran invalidesa. Per gran invalidesa s’entén la situació d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Càncer femení. En cas de diagnòstic1 de càncer femení, la persona beneficiària rebrà el capital assegurat. Cobreix tant el càncer com el carcinoma in situ (càncer en primera fase de detecció, encapsulat i encara no disseminat) originat en qualsevol dels òrgans o teixits següents: cèrvix uterina o coll uterí, cos uterí o úter, ovaris, trompes de Fal·lopi, vagina, vulva o mames, inclòs a més el carcinoma de placenta. El pagament d’aquest capital suposarà la cancel·lació de la garantia de càncer femení.
 • Serveis addicionals. Les pòlisses Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení disposen de serveis addicionals, com la orientació mèdica, l’assessorament en nutrició i dietètica i tests d’hàbits saludables.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Condicions per contractar-les

Depenent del producte seleccionat, la teva edat i capital assegurat hauràs d'emplenar un senzill qüestionari mèdic, una enquesta mèdica per telèfon o un reconeixement mèdic.


Edat mínima de contractació

Edat màxima de contractació

Protecció Familiar Plus

18 anys

64 anys

Protecció Familiar en Femení

18 anys

64 anys

Protecció Familiar Essencial

 • 32 anys si contractes en línia.
 • 42 anys si contractes a la teva oficina o a través de Santander Personal.

64 anys

Com es poden contractar?

Fes la contractació en línia o a través del teu gestor d'oficina o Santander Personal.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Preguntes freqüents

Per què serveix una assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Contractar una assegurança de vida és una garantia per poder afrontar algunes circumstàncies complicades amb la màxima tranquil·litat i suport possibles.

Qui cobra l’assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Per a les assegurances Protecció Familiar Plus, Protecció Familiar en Femení i Protecció Familiar Essencial, en cas de defunció, els beneficiaris prèviament designats rebran la indemnització. Per a la resta de cobertures, la indemnització la rebrà l'assegurat.

Puc canviar el beneficiari designat? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Per a les assegurances de vida Protecció Familiar Plus, Protecció Familiar en Femení i Protecció Familiar Essencial, es podran canviar en qualsevol moment, llevat que s'hagi designat beneficiari amb caràcter irrevocable.

Què és la mort per accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Es tracta de la mort causada per qualsevol esdeveniment extern, sobtat i violent, aliè a la voluntat de la persona assegurada i que en causi la mort dins dels 365 dies següents a la data en què es produeix l’accident. En cap cas no es considera accident l’infart de miocardi o una malaltia cerebrovascular.

Què és la mort per accident de circulació? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

S’entén com a mort per accident de circulació el que té lloc com a vianant causat per un vehicle, com a conductor o passatger en un vehicle terrestre de motor i bicicleta o el que té lloc com a passatger de transport públic terrestre, marítim o aeri.

Què és la invalidesa permanent absoluta? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.

Què és la gran invalidesa? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La situació d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.

Hi ha exclusions? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí. No es pagaran els capitals coberts, entre altres motius, en els casos següents:

 • Suïcidi, intent de suïcidi, delictes, apostes, desafiaments o baralles en què es participi (excepte en legítima defensa).
 • Fets provocats pel consum de drogues o alcohol.
 • Malalties o accidents, anteriors a la contractació de l’assegurança que no s’hagin declarat.

¿Qué es la Gran invalidez? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Situación de invalidez que, a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, suponga la necesidad de asistencia de otra persona para llevar a cabo los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Deberá estar oficialmente reconocida por la Seguridad Social u otro organismo equivalente.

¿Existen exclusiones? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí. No se pagarán los capitales cubiertos, entre otros motivos, en caso de:

 • Suicidio, intento de suicidio, delitos, apuestas, desafíos o riñas en los que se participe (excepto en legítima defensa).
 • Hechos provocados por el consumo de drogas o alcohol.
 • Enfermedades o accidentes, anteriores a la contratación del seguro, que no se hayan declarado.

What is Severe Disability? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

A situation of disability which, as a result of anatomical or functional losses and also implies the need for assistance from another person to perform the most basic day to day actions, such as dressing, moving, eating or similar. It must be officially recognised by Social Security or other equivalent body.

Are there exclusions? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Yes. The capital covered will not be paid in case of:

 • Suicide, attempted suicide, crime, gambling, challenges or fights in which you participate (unless in legitimate self-defence).
 • Events caused by the consumption of drugs or alcohol.
 • Illnesses or accidents not declared prior to taking out the insurance.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Preguntes freqüents

  Per què serveix una assegurança de vida? Qui cobra l’assegurança de vida?

Assegurances de vida

Icon / check Created with Sketch. Tres modalitats per a les teves necessitats

Icon / check Created with Sketch. Protegeix la teva tranquil·litat i la dels teus

Icon / check Created with Sketch. Contracta en línia o en la teva oficina

Et pot interessar

×
${loading}
×