Z7_3OKIGJ82OG8D50QPUQJ948PM45

Simulador de pla de pensions

Respon senzilles preguntes i calcula quant necessites estalviar mes a mes perquè els ingressos de la teva jubilació siguin els que imagines.

Calcula les teves aportacions a plans de pensions

Amb aquest simulador podràs calcular quant hauries d'estalviar per a complementar la teva futura pensió i així, gaudir de la teva jubilació somiada. A més, coneix quin producte és el que millor s'adapta a les teves necessitats.

Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q552OLTN3551
Z7_3OKIGJ82OOTK406EK9RHAAOKD2

Què és un pla de pensions?

Un pla de pensions és un producte d'estalvi de previsió - és a dir, que et permet planificar un estalvi a llarg termini, que té com a objectiu principal que el client generi un capital o rendes dels quals podrà disposar en el moment de la seva jubilació.

El pla de pensions funciona de forma que una persona fa aportacions de diners, periòdiques o puntuals, perquè els gestors del seu pla facin inversions (seguint uns criteris de rendibilitat i risc prèviament establerts a la política d'inversió del pla) en actius financers per obtenir guanys.

Arribat el moment de la jubilació, el client podrà gaudir tant de la quantitat estalviada com de la possible rendibilitat generada al llarg dels anys: o bé en forma de capital, ingressant tots els diners alhora, o en forma de capital, ingresando todo el dinero a la vez, o en forma de renda, ingressant una quantitat fixa periòdicament.

Normalment, els plans de pensions tenen comissions associades: per part de l'entitat que administra els estalvis i també per part de l'entitat que els custodia. Per acabar, és important saber que hi ha situacions especials que permeten que el client cobri el seu pla de pensions abans de la jubilació: incapacitat permanent total o absoluta, dependència, malaltia greu, desocupació de llarga durada o defunció.

Com puc triar el pla de pensions que millor s'adapta a la meva situació?

L'elecció d'un pla de pensions, en tractar-se d'un pla d'estalvi personalitzat en què el client aporta una quantitat voluntària, està totalment lligada a la teva situació personal i al teu perfil com a inversor. A més, en tenir una oferta tan àmplia d'opcions, hi ha tot un seguit de criteris importants que has de tenir en compte a l'hora de triar el teu pla.

  • Gestió: la teva situació no serà la mateixa quan tinguis 35 anys que quan en tinguis 55; per tant, és lògic que la gestió del teu pla de pensions es vagi adaptant amb el pas del temps. Per a això, pots triar un pla de pensions tradicional,en el qual tu seràs l'encarregat de triar el perfil del pla en cada moment, o bé un pla objetiu, en el qual seran els gestors els que s'encarregaran d'optimitzar-lo segons la data objectiu de jubilació i el teu perfil de risc en cada moment.
  • Actius en què s'inverteix: altrament dit, has de tenir en compte on posaràs els diners que estalviaràs. Les persones que estan més a prop de l'edat de jubilació són normalment perfils més conservadors, no volen córrer riscos i és més habitual que es decantin per plans de pensions garantits o de renda fixa. I al contrari, és habitual que els perfils més joves estiguin disposats a assumir més riscos a canvi d'obtenir més rendibilitat, per la qual cosa els plans de pensions de renda variable solen ser la millor opció.

    Una altra possibilitat seria diversificar els riscos, optant per un pla de pensions de renda mixta, que ofereix els avantatges dels dos anteriors.
  • Quantitat estalviada en arribar a la jubilació: fixant la quantia que aproximadament vols tenir quan deixis de treballar, pots triar millor el pla.

Quant em podré desgravar amb un pla de pensions?

Les contribucions que es fan als plans de pensions redueixen la base imposable general en l'impost de l'IRPF, tant les que fa el client com les que venen de part de la seva empresa.

No obstant això, cal tenir en compte que les deduccions fiscals associades als plans de pensions tenen un límit establert per llei, igual que les aportacions que es poden fer al llarg d'un any.

D'aquesta manera, la desgravació màxima que s'aconsegueix amb un pla de pensions individual pot ser:

  • 1.500€ anuals.
  • O bé el 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'any fiscal.
Z7_3OKIGJ82O8K440Q5KABB8MN423

Et pot interessar

×
${loading}
×