Z7_3OKIGJ82O0UT30QPPIF7MS4VO5

Què és novació d’una hipoteca?

La novació d’una hipoteca és qualsevol canvi que es produeixi en les condicions del préstec hipotecari en un moment posterior a la signatura. En resum, és la renegociació del préstec amb l’entitat bancària amb la qual s’ha contractat.

Quins aspectes pot implicar la novació d’una hipoteca?

La novació de la hipoteca pot implicar diferents aspectes del préstec:

  • L’ampliació o la reducció del capital prestat
  • La variació del termini d’amortització
  • El canvi de les condicions del tipus d’interès
  • La modificació del mètode o sistema d’amortització
  • L’alliberament o la incorporació de noves garanties personals o reals
  • El canvi de divisa en la qual s’ha formalitzat la hipoteca

Després que la persona prestatària i la creditora hagin arribat a un acord, s’ha de dur a terme la modificació del contracte de la hipoteca, que cal formalitzar en escriptura pública i inscriure en el Registre de la Propietat. La novació de la hipoteca implica, per tant, una sèrie de despeses notarials i registrals, a més de la comissió que pot cobrar el banc per dur a terme la novació.

En el cas d’una novació d’hipoteca per canvi de persona titular estaríem parlant d’una subrogació de deutor.

Z7_3OKIGJ82O0UT30QPPIF7MS4V44

Et pot interessar

×
${loading}
×