Z7_3OKIGJ82O0CA706G15BIMUAJO5

Què és l'IPC o índex de preus de consum?

L'IPC o índex de preus de consum és un indicador que es fa servir per mesurar l'evolució dels preus dels béns i serveis que consumeixen les famílies. Igual que la inflació, l'IPC permet veure l'augment del cost de la vida en una economia.

L'índex de preus de consum s'elabora a partir dels preus d'un cistell de consum tipus d'una llar mitjana. A Espanya, l'INE es qui calcula l'IPC a partir d'un cistell de consum en què s'inclouen 955 articles de diferents categories, com ara alimentació, begudes, roba i calçat, habitatge, parament de la llar, medicines, transport, comunicacions, oci i cultura, hotels, cafès i restaurants, ensenyança i altres béns i serveis. La composició del cistell de consum es revisa periòdicament per afegir productes nous el consum dels quals comença a ser significatiu o bé per excloure'n altres que ja no ho són.

La selecció dels productes representatius del consum de les famílies que componen el cistell de consum de l'IPC es fa segons la importància de la despesa que es fa en cadascun dels grups de productes. Per exemple, el grup d'aliments i begudes no alcohòliques suposa actualment el 22,6% del total del cistell.

Quins tipus d'IPC hi ha?

L'IPC és un indicador que es difon mes a mes i que es presenta comparant-lo amb la dada del mes anterior (variació percentual mensual) i del mateix mes de l'any anterior (variació anual). A més de l'indicador general, que es coneix cada final de mes en la seva versió avançada, i a meitat del mes següent en la seva versió completa i harmonitzada, hi ha altres tipus d'IPC que aporten més informació sobre com està essent l'increment dels preus en el país.

IPC subjacent

L'IPC subjacent és el que es calcula sense tenir en compte els preus de l'energia i els aliments no elaborats. Per conèixer aquest índex, es resten de l'IPC general els productes d'alimentació no elaborats (com ara fruites, verdures, carns...) i els productes energètics.

IPC harmonitzat

L'IPC harmonitzat és el que s'empra a la Unió Europea per comparar l'evolució de la inflació en els diferents països membres. Es basa en un cistell de productes comú per als 27 països. Aquest indicador permet comparar l'evolució dels preus en els diferents països membres i és el que s'utilitza de cara a la inclusió d'un país nou a la zona euro.

Z7_3OKIGJ82O0CA706G15BIMUAJ44

Et pot interessar

×
${loading}
×