Z7_3OKIGJ82O0UT30QPPIF7MSK7E5

Què són incoterms?

Els Incoterms (abreviatura d’International Commercial Terms) són termes utilitzats en els contractes internacionals que detallen les obligacions de cadascuna de les parts (exportador-venedor i importador-comprador) a l’hora de lliurar les mercaderies.

Els Incoterms han estat establerts per la Cambra de Comerç Internacional com un conjunt de regles de caràcter facultatiu que interpreten els termes més habituals en les transaccions comercials internacionals i que reflecteixen la pràctica actual en el transport internacional de mercaderies. Gràcies a aquests termes es concreten:

El repartiment de les despeses: el venedor sap fins a quin moment i en quin lloc ha d’assumir les despeses que ocasiona el contracte de compravenda.

La transmissió del risc: el comprador coneix a partir de quin moment i en quin lloc són a càrrec seu els riscos en què incorren les mercaderies durant el transport.

El lloc de lliurament de la mercaderia: els Incoterms assenyalen el lloc exacte on el venedor ha de dipositar la mercaderia i el comprador l’ha de recollir.

Classificació dels Incoterms

La Cambra de Comerç Internacional classifica els Incoterms en quatre categories diferents en funció d’on es fa el lliurament de les mercaderies i quines responsabilitats assumeixen venedor i comprador:

què són els incoterms

Grup E: lliurament directe a la sortida

 • EXW: lliurament a peu de fàbrica (lloc convingut). El venedor posa a disposició del comprador les mercaderies als seus propis magatzems.

Grup F: sense pagament del transport principal

 • FCA: franc a transportista (lloc convingut). El venedor s’obliga a lliurar la mercaderia posant-la a disposició del transportista nomenat pel comprador en un punt convingut.
 • FAS: franc a moll (port de càrrega convingut). El venedor s’obliga a lliurar la mercaderia col·locant-la al costat del vaixell al moll del port d’embarcament acordat.
 • FOB: franc a vaixell (port de càrrega convingut). El venedor posa a disposició del comprador la mercaderia a bord del vaixell al port d’embarcament fixat.

Grup C: amb pagament del transport principal

 • CFR: cost i noli (port de destinació convingut). El venedor paga les despeses i el noli necessaris per fer arribar la mercaderia al port de destinació convingut.
 • CIF: cost, assegurança i noli (port de destinació convingut). El venedor té les mateixes obligacions que amb CFR i, a més, paga l’assegurança de la mercaderia durant el transport.
 • CPT: ports pagats fins a (lloc de destinació convingut). El venedor paga el noli del transport de la mercaderia fins a la destinació convinguda.
 • CIP: ports i assegurança pagats fins a (lloc de destinació convingut). El venedor té les mateixes obligacions que amb CPT, i també paga l’assegurança del transport de la mercaderia.

Grup D: lliurament directe al punt d’arribada

 • DAT: lliurat a la terminal. El venedor lliura la mercaderia, una vegada descarregada del mitjà de transport utilitzat, i la posa a disposició del comprador a la terminal de destinació convinguda.
 • DAP: lliurat a lloc. El venedor ha de posar la mercaderia a disposició del comprador al lloc acordat amb el comprador, i inclous totes les despeses associades a la descàrrega de la mercaderia del mitjà de transport que s’ha fet servir.
 • DDP: lliurat amb drets pagats (lloc de destinació convingut). Amb les mateixes obligacions que amb DAP, però a més el venedor paga els drets i els impostos de la importació de la mercaderia.

Aquesta classificació s’actualitza periòdicament. L’última versió dels Incoterms ja està elaborada i va entrar en vigor l’1 de gener del 2020.

Z7_3OKIGJ82O0UT30QPPIF7MSK7U4

Et pot interessar

×
${loading}
×