Què és futur financer?

Què és un futur financer?

Els futurs són productes financers derivats. Un futur és un contracte pel qual s’acorda l’intercanvi d’un determinat actiu subjacent (valors, índexs, productes agrícoles, matèries primeres...) en una data futura predeterminada, a un preu convingut per endavant.

Es denomina posició llarga la que adopta el comprador de futurs: quan venci el contracte tindria dret a percebre l’actiu subjacent (si es liquidés per lliurament físic). Tanmateix, pot ser que el comprador prefereixi tancar la seva posició en el mercat abans del venciment efectuant l’operació contrària, és a dir, venent futurs.

La posició curta és la del venedor de futurs, que es compromet a lliurar el subjacent al venciment (si es liquidés per lliurament físic) a canvi del preu que estableix el contracte. Igualment, aquesta posició es pot desfer comprant abans del venciment.

En els contractes de futurs negociats en el MEFF (Mercado Oficial de Opciones y Futuros Financieros) hi ha una liquidació diària de pèrdues i guanys, això és, el MEFF calcula els beneficis o les pèrdues per a la posició del client, resultat de comparar el preu fixat en el contracte (denominat preu d’exercici) amb el preu de mercat del subjacent del contracte, i abona o carrega en el compte del client.

Característiques dels futurs

  • Les condicions dels contractes estan estandarditzades pel que fa al seu import nominal, objecte i data de venciment.
  • Es negocien en mercats organitzats, per tant, es poden comprar o vendre en qualsevol moment de la sessió de negociació sense necessitat d’esperar a la data de venciment.
  • Tant per comprar com per vendre futurs, les persones intervinents han d’aportar garanties en el mercat, és a dir, un import —determinat en funció de les posicions obertes que mantinguin— com a senyal del compliment del seu compromís, de manera que eviti el risc de contrapartida.

Et pot interessar

×
${loading}
×