Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9770

Què és l'forfetatge internacional?

El forfetatge internacional és un tipus de finançament que facilita l’exportació de béns o serveis. En concret, a través del forfetatge una entitat financera compra, sense recurs o amb recurs, a la persona cedent un instrument de pagament, com un pagaré o una lletra de canvi, que té l’origen en una operació comercial de compravenda d’un bé o un servei.

Així, el banc compra a l’exportador o venedor els seus drets de cobrament sobre l’importador o el comprador, originats com a conseqüència de les vendes amb pagament ajornat del primer al segon. En la modalitat sense recurs qualsevol incompliment en el pagament per part de la persona que hi estigui obligada serà suportat íntegrament pel banc que ofereix el finançament. D’aquesta manera, el forfetatge internacional permet fer efectius de manera immediata crèdits i operacions amb pagament diferit, a mitjà i llarg termini.

Avantatges del forfetatge internacional

Aquesta modalitat de finançament té associades una sèrie d’avantatges per a l’exportador o el venedor:

  • Liquiditat: permet cobrar al comptat les seves vendes internacionals i no consumeix les línies de crèdit que pugui tenir obertes amb el seu banc.
  • Evita riscos de crèdit per falta de pagament de l’importador o el comprador, en el cas de la modalitat sense recurs, i de mercat per fluctuació del tipus d’interès i del tipus de canvi.
  • Simplicitat: la tramitació és relativament senzilla, ja que la documentació necessària és mínima; el forfetatge elimina despeses administratives i redueix els costos associats a la gestió dels cobraments.
  • Coneix des del primer moment el cost financer de l’operació.
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9771

Et pot interessar

×
${loading}
×