CONOCE LA GDPR

Què és el GDPR? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El Reglament general de protecció de dades (RGPD o GDPR, en anglès) és una nova normativa europea que adapta la gestió de les dades personals als nous entorns digitals, com ara Internet i les aplicacions per a mòbils. El seu objectiu és garantir que les persones físiques són propietàries de les seves dades i tenen el control sobre el que les entitats fan amb elles.

Quan s'aplica la nova normativa? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La Unió Europea va aprovar el Reglament el 2016. Els estats membres l'han d'aplicar a partir del 25 de maig del 2018.

Quins canvis suposarà per als usuaris? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La normativa europea afegeix nous drets als recollits a la normativa espanyola actual. S'han d'obtenir els consentiments dels usuaris per al tractament de dades amb la finalitat d'oferir accions comercials personalitzades sobre determinats productes com ara assegurances productes com ara assegurances i preconcedits. L'usuari ha d'estar informat en tot moment del que s'està fent amb les seves dades.

Què és un tractament de dades de caràcter personal? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Es considera tractament de dades qualsevol ús de les dades que impliqui la recollida, l'enregistrament, la conservació, l'elaboració, la modificació, la consulta, la utilització, el bloqueig, la modificació o la cancel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Quines empreses afecta el GDPR? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Totes les empreses que tinguin dades personals hauran de complir el Reglament.

Quins són els accessos per a la modificació de consentiments? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Si ets client de Banco Santander, podràs modificar els teus consentiments tant des de l'Àrea Privada com des de l'aplicació mòbil, el centre de trucades o les oficines.

Quins són els consentiments que ha d'atorgar el client? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Necessitarem el consentiment del client per portar a terme determinats tractaments:

  • Enviament de comunicacions comercials generals o adaptades al perfil de l'interessat sobre productes i serveis diferents dels que tingui contractats.
  • Enviament de comunicacions comercials de productes d'assegurances.
  • Cessió de dades personals a altres entitats.
  • Consulta de fitxers negatius per a preconcessió.

El client ha de donar tots els consentiments? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Consentir tots els tractaments permet al banc oferir un servei tan adaptat a les seves necessitats com sigui possible, però pot no fer-ho. Tot i així, si el client opta per aquesta última opció el Banc ha de tractar obligatòriament les seves dades personals per al manteniment del producte o servei que tingui contractat i per al compliment legal.

Comencem?

Gestiona el teu consentiment perquè et puguem continuar oferint tots els productes i serveis.

CONOCE LA GDPR

    Què és el GDPR? Quan s'aplica la nova normativa?
${loading}
×