Z7_3OKIGJ82O06V60QT6E0KSD0MN2

Com i on es pot pagar l'impost de circulació?

Cada ajuntament imposa una taxa per tenir un cotxe donat d'alta i apte per circular. És l'anomenat Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), però més conegut com a Impost de circulació. Mirarem de respondre les preguntes més comunes sobre aquest tema.  

Quins vehicles han de pagar-lo i quins estan exemptes

Tots els vehicles matriculats tenen l'obligació de pagar l'impost de circulació, fins i tot aquells vehicles amb permisos temporals de circulació o de matrícula turística.

Sí estan exemptes de pagar aquesta taxa els vehicles oficials, de representants diplomàtics, servei sanitari, per a persones de mobilitat reduïda, transport públic urbà amb més de nou places i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola.

Com i on es pot fer el pagament de l'impost de circulació

L'impost es merita el primer dia del període impositiu, és a dir, l'1 de gener, o bé en el moment de la compra d'un cotxe nou. Es paga una vegada l'any, generalment, en el període que va des de l'1 d'abril al 30 de juny.

Has de realitzar el pagament a l'ajuntament del domicili que apareix al permís de circulació del vehicle. És el mateix ajuntament el que t'avisarà a través d'una carta de pagament.

Pots domiciliar el rebut o abonar-lo en una oficina bancària, també ho podràs fer en línia.

Quina validesa té aquest document?

L'impost de circulació té validesa de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any següent. Cada any has de renovar el pagament, que cessarà quan donis de baixa el vehicle.

Quan haig de fer el pagament de l'impost de circulació del cotxe

Normalment l'ajuntament et farà el càrrec l'últim trimestre de l'any, tot i que pot variar d'un municipi a un altre.

Quin cost té?

El cost d'aquest impost és molt diferent segons l'ajuntament. Tot i que les quotes tributàries s'estableixen per llei segons la potència i el tipus de vehicle, cada municipi fixa la tarifa definitiva.

També es contemplen bonificacions en el pagament d'aquesta taxa per a alguns vehicles:

  • Fins al 75% depenent de la classe de carburant o de les característiques dels motors.
  • Fins al 100% per als vehicles històrics amb més de 25 anys.
  • 50% per als vehicles matriculats a Ceuta i Melilla.

Em poden multar per no pagar l'impost de circulació?

Els agents de trànsit no et poden sancionar per no haver pagat l'impost de circulació. Parlem d'un tràmit administratiu que no afecta la seguretat ni la legalitat del vehicle. Això sí, que no et puguin sancionar no implica que no hi haurà un altre tipus de multa. El seu import s'acumula cada any amb els corresponents recàrrecs per impagament. Si després de rebre diverses notificacions i rebuts amb recàrrecs continues sense pagar i el deute supera els 500 euros, l'Administració, en aquest cas l'ajuntament, podrà procedir a l'embargament del teu compte o fins i tot del vehicle.

A més, si no pagues l'IVTM tampoc podràs vendre el vehicle, perquè un dels documents que et demanarà la Direcció General de Trànsit per poder transferir el vehicle a una altra persona és el rebut que acredita el pagament d'aquest impost.

En cas d'accident de trànsit, les asseguradores plantegen molts dubtes a l'hora de pagar una indemnització si el vehicle no circulava amb tota la documentació en regla i això inclou l'IVTM. En el cas dels cotxes de rènting, aquest impost s'inclou dins del servei contractat, per la qual cosa el client no ha de fer cap gestió ni pagar-lo a part.

Z7_3OKIGJ82O06V60QT6E0KSD0MN3

Et pot interessar

×
${loading}
×