Z7_3OKIGJ82O8QR50QJNHSG7A7G44

Què són els fons indexats?

Els fons d'inversió indexats són aquelles institucions d'inversió col·lectiva la política inversora de les quals tracta de replicar un determinat índex.

Per exemple, un fons indexat sobre l'Íbex 35 buscarà mantenir una cartera d'actius similar a la d'aquest índex borsari. Si en un determinat moment hi ha canvis a la composició de l'Íbex (entra o surt una companyia), el gestor realitzarà les modificacions oportunes en els actius del fons per seguir mantenint la mateixa proporció.

Fora d'això, l'operativa d'un fons d'inversió indexat és la mateixa que la de qualsevol altre fons: una societat gestora s'encarrega, amb el patrimoni del fons, de comprar i vendre actius amb l'objectiu d'aconseguir una determinada rendibilitat assumint un determinat risc. Per la seva banda, els partícips podran subscriure les participacions o reemborsar-les pel valor liquidatiu que tinguin el dia de l'operació i que es determinarà al tancament dels mercats.

Diferències dels fons d'inversió indexats amb els fons cotitzats

Tot i que per la seva característica principal –la rèplica d'un índex de referència– pogués semblar que els fons d'inversió indexats i els cotitzats o ETF són la mateixa cosa, existeix una gran diferència entre ambdós. Els fons cotitzats es negocien en mercats secundaris de valors (com si fossin accions), mentre que les participacions dels fons indexats es compren o venen pel seu valor liquidatiu, a través de l'entitat gestora.

Recorda que pots obtenir més informació sobre els nostres fons d'inversió i les seves característiques al nostre web.

Z7_3OKIGJ82O8QR50QJNHSG7A7G45

Et pot interessar

×
${loading}
×