Z7_3OKIGJ82O0ESC06KTJTR7TK4M4
Z7_3OKIGJ82O0ESC06KTJTR7TK4M6

PRODUCTO SIMPLE

Crèdit1 per cobrir el finançament de circulant i possibles desfasaments de tresoreria

Per a negocis, comerços i professionals autònoms que necessitin finançament per a circulant, desfasaments de tresoreria i necessitats puntuals de liquiditat.

El Crèdit Bonificat és un crèdit pensat per al teu negoci en què premiem la teva fidelitat, ja que t'oferim una bonificació en funció de la vinculació que tinguis amb nosaltres fins a un màxim de l'1,50 %.

Com es pot gaudir d'un tipus d'interès reduït?

A partir del primer trimestre, podràs gaudir d'una bonificació de l'1,50 % sobre el preu del crèdit, sempre que tinguis contractats els productes següents:

 • ASSEGURANCES
  Hauràs de tenir primes que superin els 1.000 € durant els darrers 12 mesos per obtenir un 0,50 % de bonificació.

 • PRODUCTES CONTRACTATS
  Si tens contractat algun d'aquests productes i compleixes les condicions, podràs obtenir un 0,50 % de bonificació:
 • Rènting auto o tecnològic1 amb una renda mensual superior als 175 € o, si tens contractats diversos productes Rènting auto o tecnològic, sempre que la suma de les rendes de tots els contractes arribi als 175 € mensuals.
 • Alarma Movistar Prosegur2.
 • Avals1.
 • Productes de negoci internacional, amb imports disposats el dia de formalització del préstec i de la comprovació del compliment de les condicions.

 • COBRAMENTS I PAGAMENTS: TPV O FINANÇAMENT
  Per obtenir un 0,50 % de bonificació, hauràs de tenir algun d'aquests productes contractats:
 • Facturació de TPV actiu amb un import igual o superior a 9.000 € els darrers 12 mesos.
 • Disposar de finançament comercial1 (cobrament àgil, pagament àgil o avançament de crèdit), amb un límit mínim de 3.000 €, i haver disposat d'aquest límit durant els 90 dies anteriors a la data de comprovació del compliment.
 • Fer operacions en divisa per un import equivalent al contravalor en euros de 10.000 € durant els 12 mesos anteriors a la formalització del crèdit i al moment de la comprovació del compliment d'aquestes condicions.

Com es pot contractar el crèdit per a empreses i autònoms de Banco Santander?

Si vols obtenir més informació o contractar el Crèdit Bonificat per a negocis, dirigeix-te a la teva oficina més propera.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82O0ESC06KTJTR7TK4M5

Crèdit Bonificat

Z7_3OKIGJ82O0ESC06KTJTR7TK4M7
Z7_3OKIGJ82O0ESC06KTJTR7TKAO7

Et pot interessar

×
${loading}
×