Z7_3OKIGJ82OO3RD06G9GF3IS1RV7
Z7_3OKIGJ82OO3RD06G9GF3IS1704

Préstec1 per a nous projectes i millores al teu negoci

Destinat a negocis, comerços i professionals autònoms que necessiten finançament per dur a terme nous projectes, ampliar-ne els actuals, adquirir béns de producció, comprar vehicles, adquirir locals o fer reformes als actuals.

El préstec bonificat és un préstec pensat per a la teva empresa, en què premiem la teva fidelitat, perquè et bonifiquem segons la vinculació que tinguis amb nosaltres fins a un màxim de l'1,50%.

Com puc gaudir d'un tipus d'interès reduït?

Durant el primer any tindràs una bonificació de l'1,50% sobre el preu del préstec. A partir del segon any, podràs seguir gaudint de la bonificació sempre que tinguis contractats els productes següents:

 • ASSEGURANCES
  Hauràs de tenir primes que superin els 1.000 € els últims 12 mesos per obtenir un 0,50% de bonificació.

 • PRODUCTES CONTRACTATS
  Tener contratado alguno de los siguientes productos y cumpliendo condiciones, te permitirá obtener un 0,50% de bonificación:
 •   Rènting Auto i Tecnològic1 amb una renda mensual superior a 175 euros o si tens contractats diversos Rènting Auto o Tecnològic, sempre que la suma de les rendes de tots els contractes assoleixi els 175 euros mensuals..
 •   Alarma Movistar Prosegur2.
 •   Avals1.
 •   Productes de negoci internacional, amb imports disposats en la data de formalització del préstec i de la comprovació del compliment de les condicions..

 • COBRAMENTS I PAGAMENTS: TPV O FINANÇAMENT
  Per obtenir un 0,50% de bonificació hauràs de tenir algun d'aquests productes contractats:
 •   Facturació de TPV actiu amb un import igual o superior a 9.000 € en els últims 12 mesos.
 •   Disposar de finançament comercial1(Cobrament Àgil, Pagament Àgil o Avançament de crèdit) amb un límit mínim de 3.000 € i haver disposat d'aquest límit durant els 90 dies anteriors a la data de comprovació del compliment.
 •   Fer operacions en divisa per un import equivalent al contravalor en euros de 10.000 euros en els 12 mesos previs a la formalització del préstec i al moment de la comprovació del compliment d'aquestes condicions.

Com puc contractar el préstec per a empreses i autònoms de Banco Santander?

Si vols obtenir més informació o contractar el préstec bonificat per a empreses, adreça't a la teva oficina més propera.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OO3RD06G9GF3IS1706

Préstec bonificat

Z7_3OKIGJ82OO3RD06G9GF3IS1705
Z7_3OKIGJ82OO3RD06G9GF3IS17L4

Et pot interessar

×
${loading}
×