QUÈ M’OFEREIX?

SOLUCIONS FINANÇABLES

Finançament per a projectes d’estalvi energètic

En col·laboració amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i la Comissió Europea hem desenvolupat una nova línia de finançament, amb tipus d’interès preferents, per donar suport a projectes que millorin l’eficiència energètica de les empreses espanyoles.

Per què invertir en eficiència energètica?

 • Incrementaràs l’eficiència en el consum energètic amb el qual generaràs estalvis en les factures de gas, llum, etc.
 • Podràs reinvertir el que estalvies en costos d’energia en millorar la competitivitat de la teva empresa.
 • Contribuiràs a reduir emissions, la qual cosa tindrà un impacte positiu en la protecció de l’entorn i pot aportar un valor diferencial a la imatge de la teva empresa.
 • Podràs millorar les condicions laborals, a través de la gestió automatitzada de la il·luminació i de la temperatura.

Qui se’n pot beneficiar?

Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya i que duguin a terme inversions en territori estatal.

Quin import es pot finançar?

Fins 5.000.000 d’euros per projecte.

És possible finançar un projecte íntegrament?

Sí, podràs finançar fins al 100%1 de la inversió amb un màxim de 5.000.000 d’euros.
L’import total del projecte d’inversió no pot superar els 10.000.000 d’euros.

A quin termini puc finançar els meus projectes?

Terminis entre 3 i 10 anys amb període de carència opcional.

Quines modalitats té aquest finançament?

Préstec o lísing.

Quina documentació del projecte he d’aportar?

Per a projectes d’inversió de fins a 500.000 euros:

 • Factures proforma, pressupostos.
 • Consums energètics actuals.

Per a inversions superiors a 500.000 euros es requerirà una auditoria energètica del projecte.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Projectes d’estalvi energètic finançables

Es poden finançar els projectes de modernització que redueixin el consum d’energia i impactin en la millora de l’eficiència energètica:

 • Substitució d’equips d’il·luminació ineficient per il·luminació LED.
 • Aïllament tèrmic de coberta i façanes.
 • Substitució de caldera convencional per bomba de calor d’alta eficiència.
 • Reemplaçament de sistemes d’aire condicionat.
 • Automatització d’edificis.
 • Instal·lació de vàlvules termostàtiques en radiadors.
 • Instal·lació d’energia solar tèrmica.
 • Substitució de finestres convencionals per finestres de doble vidre i trencament de pont tèrmic.
 • Substitució de caldera convencional per caldera de condensació de gas natural / biomassa.
 • Instal·lació d’un sistema fotovoltaic.
 • Xarxa de districte.
 • Cogeneració.
 • Ventilació.

Consulta el detall de totes les solucions finançables en el document següent: (PDF 1.01 MB).

A més del projecte, es podran finançar les despeses associades a aquest que siguin tècnicament necessàries. En cap cas aquestes despeses no poden superar el 50% del cost total del projecte.

Conceptes no finançables

D’altra banda, el Préstec BEI Eficiència Energètica no cobreix l’IVA, les activitats normals de manteniment, la compra de terreny o la inversió immobiliària i la construcció de nous edificis.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Et pot interessar

×
${loading}
×