ENCESA I ATURADA

VENDES I DEVOLUCIONS

CONSULTA LES OPERACIONS

Com pots encendre i apagar el teu terminal?

Per posar en marxa el teu TPV, en primer lloc, connecta el terminal a la bateria.

A continuació t’expliquem com has d’encendre i apagar el teu TPV en funció del model que tinguis:

Et recomanem que deixis el teu terminal connectat a la xarxa i a l'energia de nit. Això facilitarà les actualitzacions periòdiques del programari del TPV i et mantindrà protegit en tot moment. D'aquesta manera evitaràs que el terminal s'hagi d'actualitzar quan hagis de fer un cobrament.

Parlem?

Si tens dubtes, truca al Suport Santander TPV, disponible 24/7, al

910 503 404

Com realitzo les operacions més freqüents?

Fes una venda

Els nostres TPV accepten pagaments de targetes amb xip, banda magnètica, contactless i pagaments amb el mòbil.

En qualsevol cas, el TPV t’indicarà en tot moment l’acció que has de dur a terme:

 1. Tecleja l’import amb dos decimals i prem la tecla verda.
 2. Passa, insereix o apropa la targeta o el mòbil. En cas de targetes contactless o mòbil, els has d’apropar a la pantalla del TPV fins que aquest xiuli.
 3. Si el TPV demana el número secret, passa el terminal a la persona titular perquè teclegi el seu número i premi la tecla verda.
 4. Espera uns segons que surti el tiquet. En cas que sigui necessari, la persona titular de la targeta haurà de signar el tiquet.

Fes una devolució

DEVOLUCIÓ AMB LA TARGETA:

 1. Prem la tecla “Menú” i utilitza les fletxes per seleccionar l’opció “Operacions de client / DEVOLUCIONS”.
 2. Tecleja l’import de la devolució amb dos decimals i prem la tecla verda.
 3. Passa-hi, insereix-hi o apropa-hi la targeta o el mòbil, segons t’indiqui el TPV. En cas de targetes contactless o mòbil, les has d’apropar a la pantalla fins que el TPV emeti un xiulet.
 4. Segueix les instruccions de la pantalla i marca les dades que se sol·liciten (entitat, número d’operació original).
 5. El tiquet s’imprimirà i la persona titular de la targeta haurà de signar una còpia per a tu.

DEVOLUCIÓ SENSE LA TARGETA:

 1. Tecleja les 4 últimes posicions de la targeta i prem la tecla verda.
 2. Selecciona centre (per confirmar què és) i prem la tecla verda.
 3. Tecleja el número de l’operació original i prem la tecla verda.

Fes el tancament comptable

 1. Prem la tecla “Menú” i selecciona l’opció “Operacions de comerç”. Dins d’aquesta opció, selecciona l’opció “Tancament””.
 2. Selecciona centre i prem la tecla verda.
 3. El terminal imprimirà els totals de la sessió tancada.

Fes un duplicat d’un tiquet

Aquesta funció permet obtenir una còpia del justificant de venda i/o devolució d’una operació efectuada durant els últims 90 dies.

 1. Prem la tecla “Menú” i selecciona l’opció “Operacions de comerç”. Dins d’aquesta opció, selecciona l’opció “Còpia en línia de rebut”.
 2. Selecciona centre i prem la tecla verda.
 3. Selecciona l’operació el tiquet de la qual vols duplicar. Tens l’opció de duplicar: Última operació o Altres operacions.
 4. Si selecciones “Última operació", prem la tecla verda i el TPV imprimirà un tiquet duplicat.
 5. Si selecciones “Altres operacions”, tecleja el número de l’operació i prem la tecla verda. El TPV imprimirà un tiquet duplicat de l’operació sol·licitada.

Parlem?

Si tens dubtes, truca al Suport Santander TPV, disponible 24/7, al

910 503 404

Consulta les operacions des del TPV

Consulta de totals

 1. Prem la tecla “Menú” i selecciona l’opció “Operacions de comerç”. Dins d’aquesta opció, selecciona l’opció de “Totals”.”.
 2. El terminal imprimirà els totals de la sessió en curs.

En la primera connexió del dia se t’informarà dels totals del dia anterior, si prèviament no has fet cap tancament manual.

Consulta els detalls d’una operació

 1. Prem la tecla “Menú” i selecciona l’opció “Operacions de comerç”. Dins d’aquesta opció, selecciona l’opció “Detall””.
 2. Si se sol·licita, selecciona l’entitat financera.
 3. Utilitza les dates per seleccionar el tipus de detall:
 • Per consultar les últimes 10 operacions: selecciona l’opció “General””.
 • Per consultar una operació: selecciona l’opció “Particular”, tecleja el número d’operació i després la data (DDMMAA).
 • Per consultar per data: selecciona l’opció “Particular” i tecleja la data (DDMMAA).

Parlem?

Si tens dubtes, truca al Suport Santander TPV, disponible 24/7, al

910 503 404

Et pot interessar

×
${loading}
×