Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQJHI7
Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQJHA4

Protegir els drets dels consumidors és una de les raons per les quals, des del 1983, l’ONU celebra el Dia Mundial del Consumidor. La cita és el 15 de març, en relació amb un discurs de John Kennedy el 1962 en què reconeixia, per primera vegada, el paper fonamental dels consumidors en el procés productiu.

Al nostre país, l’article 51 de la Constitució recull el dret que tenen els consumidors que els poders públics garanteixin la seva salut, la seva seguretat i els seus interessos econòmics legítims, mentre que la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris del 2007 l’amplia i defineix aspectes concrets, com l’etiquetatge de productes o el dret a indemnització. A més, les diferents comunitats autònomes tenen les seves pròpies regulacions en aquest tema.

Quins són els drets bàsics dels consumidors

D’acord amb la llei del 2007, els consumidors i els usuaris tenim sis drets bàsics:

 1. Protecció davant dels riscos per a la salut i la seguretat personal.
 2. Protecció dels nostres interessos econòmics i socials legítims.
 3. Indemnització per danys i reparació de perjudicis.
 4. Informació correcta sobre béns i serveis, així com divulgació sobre el seu ús, consum o gaudi adequats.
 5. L’audiència en consulta, la participació en el procediment d’elaboració de les disposicions generals que ens afecten directament i la representació dels nostres interessos.
 6. La protecció d’aquests drets mitjançant procediments eficaços, en especial davant de situacions d’inferioritat, subordinació i indefensió.

Si has adquirit un bé o servei i creus que alguns dels teus drets com a consumidor han estat vulnerats, pots reclamar. Aquí t’indiquem on i com fer-ho.

On pots reclamar els teus drets com a consumidor

Totes les comunitats autònomes tenen una Direcció General de Consum on pots tramitar les teves queixes, a més d’informar-te sobre els teus drets o rebre formació per a un consum responsable. Així mateix, et pots dirigir a les oficines municipals d’informació al consumidor (OMIC) que estan repartides per tota la geografia espanyola i que depenen dels ajuntaments.

En l’àmbit nacional, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) és el referent per fer valer els nostres drets com a consumidors. Aquest organisme vigila els mercats, controla el registre de les associacions de consumidors i usuaris i treballa per fomentar una nutrició saludable, entre altres funcions.

Finalment, també et pots dirigir a alguna de les associacions de consumidors o als organismes específics següents que controlen sectors determinats:

 • La Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital en el sector de les telecomunicacions.
 • L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per al transport aeri.
 • El Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya per a bancs i entitats financeres.
 • La Comissió Nacional del Mercat de Valors per a inversions.
 • El Servei de Consultes i Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions pel que fa a assegurances.
 • La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a empreses de subministraments.
 • L’Agència Espanyola de Protecció de Dades pel que fa a conflictes amb dades de caràcter personal.

Com s’ha de reclamar, pas a pas

El primer pas de qualsevol reclamació consisteix a intentar arribar a un acord amistós amb el propietari de l’establiment o el servei d’atenció al client de l’empresa a la qual vols reclamar. De fet, quan t’adreces directament a l’administració per formalitzar la teva queixa, aquesta també procura, en la majoria dels casos, que les dues parts implicades arribin a un acord.

Si et poses en contacte amb la persona reclamada i l’acord no és possible, pots optar per presentar un full de reclamació. És gratuït i tots els negocis te n’han de poder facilitar un. També el pots baixar des de l’administració de la teva comunitat autònoma.

Aquests són els passos per presentar un full de reclamació:

 1. Sol·licita i emplena el document de manera clara i concisa.
 2. L’imprès consta de 3 pàgines: una per a tu, una altra per a la persona reclamada i una tercera que és la que lliuraràs a l’administració competent.
 3. Pots tramitar la reclamació enviant-la per correu postal o de manera presencial a algun d’aquests organismes: Direcció General de Consum, OMIC, associació d’usuaris o Junta Arbitral de Consum.
 4. Si ho consideres necessari, envia adjunta qualsevol documentació que avali la teva queixa, com un rebut de compra o el justificant de la garantia.
 5. L’administració es posarà en contacte amb la persona reclamada perquè arribeu a un acord.
 6. Si aquest no és possible i la persona reclamada ha incomplert alguna normativa de consum, l’administració iniciarà un expedient sancionador que pot acabar en multa.

De vegades, el conflicte passa de l’administració al Sistema Arbitral de Consum, regulat per la Junta Arbitral de Consum i la funció del qual és precisament resoldre les queixes o les reclamacions dels consumidors. El procés sol durar uns sis mesos i les seves resolucions són vinculants. Tanmateix, perquè Arbitratge assumeixi un cas és necessari que les dues parts acceptin de manera voluntària la seva intervenció.

Com és un full de reclamació

L’aspecte del full de reclamació varia d’una comunitat autònoma a una altra. Però el format és sempre el mateix, 3 folis autocopiadors: un d’original de color blanc, un altre de color verd i un tercer de color groc.

Al full cal indicar les dades de la persona reclamant i de la persona reclamada, així com la data de l’esdeveniment, i exposar de manera clara el motiu de la queixa i l’objecte que es reclama.

És possible confondre els fulls de reclamacions oficials amb altres impresos que alguns establiments també solen posar a disposició dels usuaris per registrar queixes i suggeriments. Per evitar-ho, distingiràs el full de reclamacions perquè porta el logotip de l’organisme de consum de la comunitat autònoma corresponent.

Reclamació o denúncia

Si consideres que la vulneració dels teus drets com a consumidor pot ser constitutiva de delicte, pots formular una denúncia davant de qualsevol de les administracions de consum. Aquestes estudiaran els fets i valoraran si suposen una infracció.

Quina és la diferència entre una reclamació i una denúncia? En línies generals, l’objectiu de la reclamació és buscar una solució al conflicte entre un consumidor i una empresa, mentre que la denúncia persegueix el compliment de la llei en matèria de consum, i el benefici que pot implicar no és tant individual com col·lectiu.

Ambdues opcions serveixen per exercir els nostres drets com a consumidors. Uns drets regulats per diferents institucions i que celebrem el 15 de març, Dia Mundial del Consumidor.

Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQJHA6

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHLJQ7
${loading}
×