Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDD3Q3
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDD360

Obrir un compte bancari és, per a la gran majoria de persones, el primer contacte amb el sistema financer. En aquest article t’expliquem quin tipus de comptes bancaris existeixen i com es poden adaptar a les teves característiques i necessitats.

Els comptes bancaris són dipòsits de diners —generalment amb caràcter indefinit i que pots cancel·lar quan vulguis— a través dels quals centralitzes una sèrie de gestions financeres molt comunes:

 • Ingressar o retirar efectiu.
 • Efectuar pagaments o transferències.
 • Domiciliar rebuts.
 • Contractar altres serveis financers.

Un compte bancari pot tenir una persona titular o diverses. Si comparteixes la titularitat amb una altra o altres persones, la manera de disposar dels diners i d’operar el compte pot ser de dos tipus:

 • Mancomunada o conjunta: es necessita la signatura de totes les persones titulars per autoritzar qualsevol operació.
 • Solidària o indiferent: qualsevol de les persones titulars pot operar lliurement.

Com a persona titular del compte també pots nomenar persones autoritzades, que podran disposar dels diners en nom teu.

Tipus de comptes bancaris

Hi ha dos tipus principals de comptes bancaris:

 • Comptes corrents
 • Comptes o llibretes d’estalvis

Tots dos comparteixen una sèrie de característiques comunes:

 • Liquiditat total: en un compte corrent o llibreta d’estalvis pots fer ingressos o retirar els teus diners quan vulguis, tot i que és recomanable que avisis el banc amb temps si retires una quantitat d’efectiu elevada.
 • Facilitat d’obertura: només cal que presentis un document identificatiu, com el DNI, el NIF o la targeta de resident. Els bancs també sol·liciten un altre tipus de documentació per identificar millor els seus clients, com una nòmina per a les persones assalariades o la declaració de l’IVA per als autònoms. Els menors d’edat també poden obrir un compte bancari, amb la signatura del representant legal o tutor.
 • Remuneració: som davant d’un producte operatiu, per tant la remuneració que ofereix és escassa o nul·la, gairebé no genera interessos.
 • Operativa: pots disposar de targetes de dèbit o crèdit associades al teu compte bancari, en el qual també pots domiciliar la nòmina i qualsevol tipus de rebut. Consultar el saldo, retirar efectiu dels caixers automàtics o efectuar transferències són altres de les operacions possibles.
 • Comissions: solen cobrar comissions d’administració i de manteniment i d’altres per efectuar transferències o per fer servir caixers automàtics que no són de l’entitat bancària.

Què són els comptes nòmina i comptes de valors

Una modalitat entre els comptes a la vista són els comptes nòmina, en els quals és requisit per contractar-los domiciliar la nòmina o un altre ingrés regular (com la pensió). A canvi, aquests comptes poden oferir avantatges, com bonificacions en els rebuts, eliminació de comissions de manteniment, certa remuneració i, fins i tot, remuneració en espècie.

Un altre tipus de compte corrent específic és el compte de valors, en el qual no es dipositen diners, sinó valors, com ara accions o bons. És un instrument necessari per poder gestionar els títols i ha d’anar vinculat a un compte corrent en el qual s’ingressarà efectiu per comprar els valors. A més, en aquest compte s’abonaran els dividends i els diners que resultin de les operacions de venda.

Tipus de comptes destinats a l’estalvi

Al mercat hi ha un altre tipus de comptes bancaris orientats a l’estalvi, com els comptes d’estalvis remunerats. Com el seu nom indica, ofereixen algun tipus de remuneració, o sigui, el saldo del compte et generarà interessos. Acostumen a tenir una operativitat més limitada que un compte corrent. Per exemple, no admeten domiciliacions de nòmines o rebuts o que hi associïs una targeta de dèbit o crèdit, però això pot ser vist com un avantatge si el que vols és estalviar. A diferència d’un dipòsit a termini, pots disposar dels teus diners quan els necessitis, sense penalitzacions.

Com has de triar un compte bancari

Un cop conegudes, a grans trets, les característiques dels diferents tipus de comptes bancaris que hi ha, per triar el que s’adapta millor a tu has de considerar:

 • Quines comissions i altres despeses s’apliquen, i si es poden eliminar o reduir contractant altres productes bancaris o complint una sèrie de condicions.
 • Quins costos tenen els descoberts (quan deixes el compte en “números vermells”).
 • Si és necessari mantenir un saldo mínim.
 • Quines operacions estan permeses.
 • L’oferta de targetes de dèbit i crèdit associades i el seu cost.
 • Els interessos. Per al cas dels comptes remunerats, hem de saber si el tipus d’interès s’ofereix durant un període determinat (tres, sis mesos) o si es manté de manera indefinida. Perquè la rendibilitat sigui acceptable, el tipus d’interès ha de ser almenys superior a la inflació.
 • Operacions en línia. Quines operacions es poden fer des de la banca electrònica o mòbil. Probablement efectuar les gestions per Internet sigui més econòmic que anar a una oficina bancària.

Ara que ja saps quins aspectes has de considerar per obrir un compte bancari, informa’t sobre l’oferta de comptes corrents del Santander i tria el que sigui més adequat per a les teves necessitats.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDD362

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHL186
${loading}
×