Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q58CBIE94337

Anuncis Corporatius 2017

Data publicació
SICAV
Anuncis legals
27-12-2017 Mart 2008 Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
20-12-2017 Ercia de Valores Mobiliarios, SICAV, S.A. Anunci d'Oposició de Creditors
13-12-2017 Invergrama Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
27-11-2017 Planahur, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
23-11-2017 Inversiones Camino 21, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
22-11-2017 Heremarc Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
16-11-2017 Caver Crespi, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
14-11-2017 Berdos Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
13-11-2017 Fiampi Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
10-11-2017 Fermat 2006, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
07-11-2017 Futura Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
27-10-2017 Futura Capital, SICAV, S.A. Anul·lació Convocatòria Junta Extraordinària
23-10-2017 Baron Fonyody Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
23-10-2017 Capdamunt Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
20-10-2017 Vilallonga de Ter Inversions, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
13-10-2017 Ercia de Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
10-10-2017 Canalsa Bolsa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
09-10-2017 Acciones Raitan, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
05-10-2017 Marcen Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
04-10-2017 Anta Internacional Inversión Mobiliaria, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
04-10-2017 Vallisoletana de Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
03-10-2017 Mesana Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
02-10-2017 Futura Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
29-09-2017 Huercemes Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
25-09-2017 Aveja Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
20-09-2017 Aljaba de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
11-09-2017 Fonts Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
04-09-2017 Inversions Egeria, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
17-08-2017 Azkaran Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
01-08-2017 Nicoguama Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
28-07-2017 Inversión Global 2001, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
25-07-2017 Teos Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
21-07-2017 Majai Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
19-07-2017 Gesprisa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
18-07-2017 Bapusa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-07-2017 Canalsa Bolsa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
12-07-2017 Cartera Eutopia, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
27-06-2017 Reolso de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
20-06-2017 Eurohunters, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
26-05-2017 Astra Inversiones Financieras, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
26-05-2017 Conoma Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
25-05-2017 Azkaran Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
24-05-2017 Élite Dinámica, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
23-05-2017 Bapusa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
22-05-2017 Dalinvest Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària i Extraordinària
19-05-2017 C.F. General de Inversiones Financieras, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
19-05-2017 San Antonio Torre, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
19-05-2017 Sanpas 12 Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària i Extraordinària
16-05-2017 Mungere Inversiones Financieras, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Saninver Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Vivero de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Volga Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Waldo-Phaldo Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Wawy Reef, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Yanefran, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Ylang de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
16-05-2017 Zabima Inversiones Financieras, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Inversiones Inverjota, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Kaimar Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 San Antonio Torre, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Swinberg Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Tabaya Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Tarcal Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Tarracisa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Teos Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Testarrosa 1985, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Texfinco, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Títulos Galicia, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Tojabi Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Torreta Florida, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Torrevalores, SICAV S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Transmaño Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Trescapital Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Tusak Inversam, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Uro Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Vadercap Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Vaingu Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Valbran de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Valdeolea de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Valderreville Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Valdillana Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Vallisoletana de Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Valmon Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Value Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Ventotene Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Ventura 2010, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Vidriola Inversiones, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Vilallonga de Ter Inversions, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
12-05-2017 Vimasol Inversiones, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Garion Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
11-05-2017 Sabuc Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sammar, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sanamaro Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sant Bernat de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Santacabe, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Santelm Management, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Savoy Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Saycan-2001, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Secram Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Selección Diversificada, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Senda de Vite, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Senestrella, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sequia Inversions, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Set Costa Brava 97, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Siansancav Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Soc. Madrileña de Inv. Mobiliaria, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sogaprim, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sol de Castilla Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sol y Sombra Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Solma Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Sonora global, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Soriela Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Spqla de Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Stamvalor Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Star World Line, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Straightforward Global Value Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Stratosphere Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Subaida Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Suneo Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
11-05-2017 Susak Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 H.M.H.M. Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Lance Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Pepi Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Perel Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Perseus Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Pico de Perdiz, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Piscina Oasis Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Pitona 2005, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Planahur, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Pomerana Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Portfolio Benkers I, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Praia Das Gaivotas Inversiones, SICAV S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Prasium, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Presto Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Profit Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Profitalia, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Profundiza Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Quasar de Valors, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Querqus Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Quinto Real Management, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Rampri, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Rangali y Atol Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Rasec Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Reales de Galicia, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Relian Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Reolso de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Ricab 2001 Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Riofisa Inversiones, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Roinver Portfolio, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
10-05-2017 Rolavi Inversiones, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Moloba Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Moor & Loma Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Morcuera Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Mosel Finance, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Mufollsa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Murfarma Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Muvi Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Napa Invest, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Naujirdam Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Nicoguama Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Nofasurc, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Notifix, SICAV S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Noviembres Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Núcleo Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Nuevos Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Obenque Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Oker Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Oporto Finances, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 P.C.J. Yegomi, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Pacjor Siglo XXI, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Paderna 2011 Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Padpank Bolsa Gestión, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Palmarola Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Panicarmat Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Patrimonial Glocesa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Patrimonio de Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Pegasides, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Penya El Frare, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Peñalara de Inversiones, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
09-05-2017 Peñote Inversiones, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Eurohunters, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
08-05-2017 Inversiones Monsevi, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Leiru Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Los Botejares Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Loyma 2013 de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Luca Invest 2000, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Luvama 164 Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Lyndon Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Madabasa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Magescq 2000, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Majadas Altas Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Manenspa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mapea, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Maqueda 2000, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Marcen Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mart 2008 Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Maru Finance, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Marxuquera Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Marzal Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Matrix Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Maturity Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Maui Investments, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mawi's Remember Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mc 1000 Corporate, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Med 2001 Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Menabel Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Meridional de Títulos, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mermelada and Benji, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mesana Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mijalu, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Miraflor Financiera, SICAV, S.A.. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Miste Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
08-05-2017 Mitjorn Inversions, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Albero Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Guntin de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Heremac Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
05-05-2017 Igelpa Inversiones Financieras, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Infinoiz, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Inoinversora, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Inversión Global 2001, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Inversiones República 666, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Iznajar de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Juroic 2 Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Jycarte Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Kevos Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Key Rate Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Kginves 100, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Kginves 103, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Kilmor Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 La Lindaraja Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 La Fama Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Laemar Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Lampione Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Lark United Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Laxmi Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Laymo 74, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Lentiscal Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Linked S&B, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Lisgomar, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Liston Inversiones 2004, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Lobo 3000, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Locker Invest, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
05-05-2017 Lodares Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Clarol Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Currelos de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Dolyce Gestión Patrimonial, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Fermat 2006, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Finhegim, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Flake Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Futura Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Gavijosa Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Loida, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Retama, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Robinia, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Roschell, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Serrablo, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Sezur, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Veral, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversiones Vicedo, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversions Egeria, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversions Garbet, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversions Patrimoni Capital FH, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inversora Sorribo, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inverurbasa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Intervita Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Inverzeta, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Iru de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Iscosan Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària i Extraordinària
04-05-2017 Ixeya 2010, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Jaquisa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Jaurinver Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Juliana Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Jumarlu Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Juneli Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Jureba Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-05-2017 Majai Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
03-05-2017 Inveral Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inverbloc 2000, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inverblock Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Invercarrasca 2014, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inverklein, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inveroc Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Azurita 2.000, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Bargue, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Beatella, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Camino 21, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Carreterilla, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Ferba, SICAV S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Financieras Jupedal, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Financor, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Finanzas Valdelandinga, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Galerna, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Gelma, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Infantes, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Ipson, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Laberter, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Labrador, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Macbeth, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Machaquito, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Mercomedina, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Midmar, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Patrimoniales Mobiliarias, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Permon, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-05-2017 Inversiones Retama, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Abenlenda Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Acueducto 2002, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Astrantia, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Barigua, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Cartealar, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Cetrix Global Flexible, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Daimon Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Elite Dinamica, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Ercia de Valores Mobiliarios, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Ercole Investments, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Escaribel Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Euroler Inversores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Financiera J. Palomo e Hijos, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Haya Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Herbipal Inversiones, SICAV S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Heremarc Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Hernanzar, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Herplan 99 Inversions, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Hertasa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Hiana Inversiones Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 High Profit Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Hijule, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Hispasim, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Huercemes, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Huerto de la Esperanza Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Ibermilenium, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Impafag Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Ingaes Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Inlex de Inversión, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Inpecuarias, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Into It Investment, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Intossals, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Inveragudo 2.000, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
28-04-2017 Invergrama Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Adlergestion Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Anayen Finance, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Bichar de Inversiones Financieras, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Buzu Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Financiera Bestesa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Financiera Empordanesa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Financiera Inbay, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Financiera Las Moreras, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Financiera Olmedo, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Financiera Tolinver, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Finanzas Macaco, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Finba Inversiones, SICAV S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Finlar Inversion, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Fivalbolsa Gestion Activa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Fivale Inversiones 2015, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Flake Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
27-04-2017 Foster Replica, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Fractal Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Framus Finances, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Fuerfin, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Fuyi de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Gades Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Gala Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Garez Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Garrogar Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Gesprisa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Gil Agueda Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Global Ananda, SICAV, S.A Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Gonara Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Green Keepe Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Gringotts Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
27-04-2017 Pianosa Inversiones, SICAV, SA. Convocatòria Junta Extraordinària
26-04-2017 2.8 Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Alcides Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Altois Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Araluz Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Bargues Bros, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Basen Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Bercial Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Brarios-3, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 C&S Pamel Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Calaconta, SICAV S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Capquers Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Cartera Inice, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Coven Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Dina Capital XXI, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Dipachar de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Envilu Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Eucap, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Eugemor, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Eumar Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Euripides, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Eurojucar 2002, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Eurolevante Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Factor Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Famega Investments, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Felicia Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Femainsa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Fiampi Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Fiblond 50, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Financial Speed, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
26-04-2017 Financiera Berone, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Alcaravan Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Cañabara Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Cefontes, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Ceres Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Cininver Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Cisevi Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Cleomer, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Coemsa Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Colevi Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Concar Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Conoma Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Coratril, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Cross Roads Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Cueto Calero, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Dajama Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Dalinvest Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Delcastro Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Doble F Stocks, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Doralex de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Dorneda de Inversiones 2002, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Ecologia Viva, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Economic Proyect Future Management, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Elite Renta Fija 1, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Elite Renta Fija 2, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Elitia Invest, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Elorzabas de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Eminur 50 de Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Erdac Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Esmoma 49, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
25-04-2017 Esnali, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Amazonia Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Andabo Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Astipalea, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Aurreche Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Ballesteros Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Baron Fonyody Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Basasim Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 BCN Ecomanresa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Berdos Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017  Bilox Finances, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Black-Scholes, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Blue Dove Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Bogey Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Borjuni Capital, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Botino Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Brasilito, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Butal Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Cajaca Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Cajaluna Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Calima Invest, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Calistemo Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Canalsa Bolsa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Capital M.E.P, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Caracola Finanzas, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Carcanti, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Carpe Diem Investment, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Cartera Andaluza, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017  Cartera Eutopía, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Cartera Maen, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Casfeb Inversiones y Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Castalia Ahorro, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Catimsa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
24-04-2017 Caver Crepsi, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Abuvilla Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Acanto de Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Acciones Raitan, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Activillo, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Activos en Gestión 2013, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Adrasaro, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Agarus Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Agropem de Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Akorg Financiera, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Alanje Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Aleysa de Valores, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Aljaba de Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Alkarika, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Almendora Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Amolap Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Angonzalsa, SICAV,S.A.

Convocatòria Junta Ordinària

21-04-2017 Anta Internacional Invers. Mob., SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Aplinsa Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 APM 2001, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Arete Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Arqueta Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Astra Inversiones Financieras, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Aveja Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Azagra Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Azsevi Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Bemasa Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Bemo X5 Investment, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
21-04-2017 Biemi Inversiones, SICAV,S.A. Convocatòria Junta Ordinària
17-04-2017 Azkaran Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
12-04-2017 Funrent Milenio, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
04-04-2017 Aquiles Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-04-2017 Nicoguama Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
30-03-2017 Laemar Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
29-03-2017 Olivenza Gestión Diversificada, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
23-03-2017 Gesprisa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària
22-03-2017 Jaba Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Ordinària
03-03-2017 Mermelada and Benji, SICAV, SA Convocatòria Junta Extraordinària
01-03-2017 Esm Novo, SICAV, SA Convocatòria Junta Extraordinària
28-02-2017 Majufa Investment, SICAV, SA Convocatòria Junta Extraordinària
27-02-2017 Ediga 11, SICAV, SA Convocatòria Junta Extraordinària
23-02-2017 Cappa y Lamda, SICAV, SA Convocatòria Junta Extraordinària
23-02-2017 Conoma Inversiones, SICAV, SA Convocatòria Junta Extraordinària
21-02-2017 Invergrama Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
06-02-2017 Ceres Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
06-02-2017 Ficomca Cartera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
06-02-2017 Guaicanamar, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
31-01-2017 Iscosan Financiera, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
25-01-2017 Fimar de Valores, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
25-01-2017 Pianosa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
19-01-2017 Yaincoa, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
17-01-2017 Garion Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
16-01-2017 CBH Global, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
12-01-2017 Gesprisa Inversiones, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
11-01-2017 Romero Inversiones Mobiliarias, SICAV, S.A. Convocatòria Junta Extraordinària 
Z7_3OKIGJ82OGET00QD7SQSMOGF84
${loading}
×